Adviseur arbeidshygiëne - editie 2023

Deze bijzonder praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaatsen en gaat ook in op de problematiek van de metingen: Hoe meten? Wanneer? Waar? De opleiding is een resultaat van een samenwerking tussen Prevent Academy en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

Doelstelling

De opleiding Adviseur Arbeidshygiëne is een praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen.

De cursus is gericht op het actualiseren en verruimen van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten, het actief zoeken van oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige theoretische omkadering en voeren metingen en analyses uit in een praktijkomgeving.

De opleiding mag niet verward worden met de specifieke specialisatiemodule voor preventieadviseurs arbeidshygiëne (280u).

De opleiding komt in aanmerking als bijscholing voor de preventieadviseurs.
 

Programma

Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: statistiek, wetten en normen, klimaat, omgevingsparameters, lawaai en trillingen, verlichting, asbest, chemische en biologische agentia,

De adviseur opleiding wil inzicht geven in de basisprincipes van de arbeidshygiëne, met nadruk op de praktische toepassing. De deelnemer moet na de opleiding in staat zijn om:

 • informatiebronnen te gebruiken
 • problemen te herkennen, te meten en te evalueren
 • elementaire verbeteringsmaatregelen te formuleren
 • een aanzet te geven voor verder onderzoek.
   

Voor wie?

De opleiding is nuttig voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zoals:

 • preventieadviseurs
 • arbeidsgeneesheren
 • bedrijfsverpleegkundigen
 • bedrijfshygiënisten.
   

Docenten

De docenten hebben een ruime ervaring in het domein van de arbeidshygiëne en zijn vaak werkzaam als specialist arbeidshygiëne in de industrie.
 

Praktisch

De opleiding start op 20 oktober 2023 en loopt op vrijdagen tot februari 2024 a rato van 1 dag per week. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Locatie is Prevent Academy in Leuven alsook meerdere praktijklocaties in functie van het thema.

De deelnemers ontvangen de nodige documentatie en teksten. 

De deelnemers besluiten de opleiding met een paper over een zelf gekozen onderwerp en stellen dit in klasverband voor. Na het succesvol beëindigen van de opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift met vermelding van het onderwerp van hun paper.

Inschrijven voor afzonderlijke lessen is mogelijk.
 

Prijs

2450 € (excl 21% btw) met inbegrip van koffiepauzes en digitaal cursusmateriaal.

Inschrijven voor afzonderlijke lessen is mogelijk, prijs is 350 € (excl. btw).

De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265. 
Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent Academy de kmo-portefeuille en opleidingscheques als betaalmiddel. 

De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

 

Details opleiding
20/10/2023 - 09/02/2024
Cursus code: 
Adv AH 2310
Cursus domein: 
Arbeidshygiëne
Prijs alles inbegrepen: 
2450€ excl. btw
Academisch jaar: 
2023 - 2024
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven en andere