Ability Case Manager (start 27/4/2023)

Situering
 

Hoe langer een werknemer afwezig blijft als gevolg van gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk zal hervatten. In de praktijk bemoeilijken een aantal factoren, zoals het complex wetgevend kader en het groot aantal betrokken actoren, de overstap van arbeidsongeschiktheid naar geschiktheid.

Om dit traject in goede banen te leiden, is het belangrijk dat één speler het traject coördineert. Deze speler heeft nood aan specifieke competenties: het wettelijk kader kennen en dit vertalen naar functionele re-integratieadviezen, samenwerking in het netwerk stimuleren en werknemerscompetenties en arbeidsvereisten synchroniseren.

Door toepassing van de methodiek Ability Case Management zal deze centrale speler het traject kunnen begeleiden. Zo ontstaat er een belangrijke meerwaarde voor zowel werknemer als zijn werkgever.

 

Programma
 

Module 1: Inleiding in de methodiek Ability Case Management

- Wat is de meerwaarde van de methodiek bij het begeleiden van een re-integratietraject?

- Welke stappen kunnen tijdens het traject doorlopen worden?

- Wat is de rol van de Ability Case Manager?

- Welke kennis en vaardigheden heeft de Ability Case Manager nodig om een re-integratietraject efficiënt en deskundig te ondersteunen?
 

Module 2: Wetgeving

- Op welke compensatiesystemen kan men zich beroepen, afhankelijk van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid? Welke actoren zijn hierbij betrokken? Welke re-integratiemaatregelen zij mogelijk binnen deze specifieke systemen?

- Waar kruisen de welzijnswetgeving en de antidiscriminatiewetgeving het re-integratietraject?

- Op welke tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende diensten kan men een beroep doen? Hoe zijn deze te combineren?

- Wat gebeurt er wanneer re-integratie onmogelijk is binnen het eigen bedrijf? Kan een werknemer tijdens ziekte ontslaan worden? En wanneer is er sprake van medische overmacht?

- Welke initiatieven zijn genomen vanuit de overheid om bedrijven te motiveren en te ondersteunen bij het opzetten van een aangepast beleid?
 

Module 3: Jobanalyse en jobmatching

- Hoe vertaalt men fysieke, cognitieve en/of psychosociale capaciteiten en beperkingen naar functioneel inzetbare mogelijkheden op de werkvloer?

- Welke methodes kunnen praktisch toegepast worden om de arbeidsbelasting in kaart te brengen?

- Hoe komt men door een capaciteiten- en vereistenanalyse tot een goede jobmatching en hoe kan men knelpunten opsporen in het mens-werk systeem?

- Welke aanpassingen van de werkplek kunnen gedaan worden om deze knelpunten weg te werken en een optimaal evenwicht te vinden?

- Op welke ondersteunende maatregelen en diensten kan hiervoor een beroep gedaan worden en wie zijn de actoren die vanuit de curatieve, preventieve en bedrijfsmatige hoek betrokken moeten worden?
 

Module 4: Casuïstiek

- Hoe de aangeleerde kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten?
 

Module 5: Opzet van beleid organisaties

- Hoe bedrijven ondersteunen bij de opzet van systematisch en pro-actief beleid?
- Hoe, rekening houdend met de specifieke accenten voor verschillende sectoren, ondersteuning bieden om tot een ‘aanwezigheidsbeleid op maat van de organisatie’ te komen?
- Vertaling van de kennis, verkregen uit de eerste 4 modules, naar een collectief, beleidsmatig niveau
- Handvaten en methodieken om systematisch mee aan de slag te gaan
 

Eindevaluatie en certificaat
 

U ontvangt een getuigschrift van de gevolgde opleiding. 
 

Praktisch
 

De opleiding verloopt op 5 donderdagen in april en mei 2023. 27/04, 04/05, 11/05, 25/5 en 01/06

U kan ook inschrijven voor afzonderlijke modules. U vermeldt dit best bij 'opmerkingen'.

 

Prijs
 

1.990€ (excl. 21% BTW) met inbegrip van het cursusmateriaal en het examen. Deelname aan één opleidingsdag omvat 360,00€.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent opleidingscheques (Registratienummer DV.O214764) en de kmo-portefeuille als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

De organisatie van een opleiding Ability Management op maat van uw bedrijf (in company) is mogelijk. Contacteer ons met uw vraag.

Details opleiding
27/04/2023 - 01/06/2023
Cursus code: 
ACM2023
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1990 exl.btw
course_optional_study_year: 
2023
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven