Procesveiligheid en arbeidsveiligheid: gescheiden domeinen, of niet?

In januari organiseerde Prevent een bijscholing over procesveiligheid.
Geactualiseerd op:

Tijdens deze boeiende namiddag lichtten de sprekers de historiek van procesveiligheid en de relatie met arbeidsveiligheid toe. Vervolgens werd ingegaan op het menselijk gedrag in procesveiligheid en de factoren die een impact hebben op de betrouwbaarheid van een operator. Ook het verschil tussen HAZOP en taakrisicoanalyse werd besproken.

Kon je niet aanwezig zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in het onderwerp? Lees dan ons artikel Procesveiligheid en arbeidsveiligheid: gescheiden domeinen, of niet?. Het artikel onderzoekt in welke mate procesveiligheid rekening houdt met arbeidsveiligheid, en omgekeerd. Kan dat tot gevaarlijke omstandigheden leiden?