preventAwards 2023 voor beste eindwerken

Op 20 oktober 2023 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. De proclamatie vond plaats in de zaal en de nieuwe receptieruimte van Kinepolis in Leuven. De 180 aanwezigen ontvingen hun getuigschrift onder applaus; een aantal van hen dingden mee voor de preventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. Zes eindwerken werden bekroond.
Laatste wijziging:

Preventieadviseur niveau 2

Genomineerden:

 • Nele Cretskens, ‘Veilig gebruik en beheer labo - opstelling verwarmingshydraulica door verschillende partijen op dezelfde arbeidsplaats’, promotor Marc Vandenput
 • Johan Janssens, ‘UV-inkt productie bij EMB nv. Een interne verhuis en verhoogde blootstelling tonen het specifieke karakter’, promotor Guy Debleeckere
 • Gert Kumps, ‘Het inzetten van drones bij brandweerinterventies’, promotor Erwin Van Hoof
 • Pauline Peeters, ‘Preventief omgaan met emotioneel schokkende gebeurtenissen op het werk. Preventie van posttraumatische stress bij de brandweerpromotor Erik De Soir
 • Michael Weckhuysen, ‘Verkeersveiligheid. Nu en morgen’, promotor Wim Fabeck

Winnaar: Pauline Peeters

Het werken bij de brandweer brengt veel risico’s met zich mee. Hulpverleners worden getraind in hoe ze moeten reageren in gevaarlijke situaties, ze krijgen technieken aangeleerd hoe ze een brand moeten bestrijden of zelfs een ‘mayday’ tijdens een interventie moeten inroepen. Maar hoe ga je als hulpverlener met een eigen persoonlijke ‘mayday’ om?  Paulien onderzocht aan de hand van een bevraging wat de impact van een emotioneel schokkende gebeurtenis op de hulpverlener is, hoe hij of zij dit verwerkt en welke ondersteuning aangereikt wordt om een posttraumatische stressstoornis te vermijden. 
De jury loofde het eindwerk als voorbeeldig; de vergelijking met een actieonderzoek van de preventieadviseur psychosociale aspecten werd gemaakt. Uit de literatuur zijn interessante inzichten meegenomen die verwerkt zijn in concrete maatregelen. Zij zijn zeer bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Aan Paulien is gevraagd om haar werk samen te vatten in een artikel in een vakblad en ze is tevens gevraagd als spreker op een symposium van het Fire Stress Team (FiST).

Preventieadviseur niveau 1

Genomineerden:

 • Katleen Cardoen, ‘Een agressiebeleid voor Securitas. Onderzoek naar agressie door derden tegenover bewakingsagenten in de retailsector’, promotor Fabien Mourisse
 • Gerry Torfs, "Duurzame inzetbaarheid … in een divers bedrijf", promotor Tiemen van der Worp
 • Bart Geurts, ‘Asbest en asbestverwijdering - teloorgang van een technisch wondermiddel’, promotor Jan Van Peteghem
 • Lotte Paredis, ‘Hoe matuur is uw veiligheidscultuur? Een cultuurmeting bij de organisatie Symeta-Hybrid van Colruyt Group’, promotor Tiemen Van der Worp
 • Cathy Van Echelpoel, ‘VDAB als regisseur van partnersamenwerking. Gecoördineerd welzijnsbeleid tussen regisseur en partner’, promotor Laurent De Groof
 • Sonja Verbeken, ‘Toepassing van de welzijnswet en het onthaalbeleid binnen de rechterlijke orde - Gezocht: werkgever en hiërarchische lijn. Personeel tussen wal en schip’, promotor Dirk Swysen

Winnaar: Bart Geurts

Met het asbestafbouwbeleid neemt de markt van de asbestverwijderaars snel toe. Opdat zij hun werkzaamheden in veilige omstandigheden verrichten, dienen zij een erkenning aan te vragen. De inspectiediensten Toezicht op de Chemische risico’s gaan na in welke mate de asbestverwijderaar de wet- en regelgeving kent, toepast en respecteert. In zijn functie als inspecteur heeft Bart een multidisciplinaire en modulaire vragenlijst ontwikkeld als tool bij de controles en inspecties in het kader van het handhavingsbeleid. De tool werkt ook ondersteunend bij het beantwoorden van adviesvragen hieromtrent.
De jury loofde de zeer volledige en grondige behandeling van nagenoeg alle belangrijke aspecten van de thematiek. Het onderwerp is zeer relevant en actueel; de probleemstelling is duidelijk geformuleerd. Het wettelijk kader is in detail omschreven, de keuzes zijn verantwoord. De volledig uitgewerkte checklijst is een bijzonder relevant en praktisch evaluatie-instrument. De grondigheid waarmee Bart het eindwerk heeft aangepakt hebben we ook teruggevonden in zijn bekommernis om de belangen van de klasgenoten te vertegenwoordigen. Het was een fijne groep om mee te werken.

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Genomineerden:

 • Marie De Bruyn en Sanne Vanhoorne, ‘Visievorming rond conflicten: de neuzen in dezelfde richting’, promotor Joeri Hofmans
 • Katja Van Offel, ‘Stress- en burn-outbeleid zorgbedrijf’, promotor Steffie Desart

Winnaars: Marie De Bruyn en Sanne Vanhoorne

Met het actieonderzoek wilden Marie en Sanne een dubbele probleemstelling aanpakken. Enerzijds diende dit handvaten aan te reiken om met het thema conflicten en conflicthantering aan de slag te gaan binnen Liantis. Hierbij werd een uniforme aanpak nagestreefd die toch voldoende ruimte biedt voor flexibiliteit. Daarnaast werd gewerkt aan een train-the-traineraanbod voor kleine en middelgrote ondernemingen die hen toelaten zelf preventief acties te ondernemen. Voor hen ontwikkelden Marie en Sanne een meerdaagse opleiding met terugkoppelmomenten en een toolkit. Deze kit en de in overleg opgestelde visietekst zijn een schot in de roos voor alle collega’s.
De jury kon de gecombineerde interne en externe probleemstelling smaken. Het onderzoek is zeer lijvig, maar zonder overbodige informatie als bladvulling. De grote relevantie en pragmatiek van de acties werden geloofd, en de hands-onaanpak en de creativiteit van de beide auteurs worden herhaald vernoemd. De kracht van het onderzoek schuilt ook in de dynamiek van de samenwerking van Marie en Sanne.

Hogere veiligheidskunde

Genomineerden:

 • Gerson Euijen, ‘Psychosociale belasting bij auditoren’, promotor Tiemen Van der Worp
 • Willem Roeleveld, ‘Hoe kan een organisatie leiderschap effectief inzetten om het veiligheidsbewustzijn te verhogen? Een verkennende studie naar archetypes en effectieve beïnvloeding van medewerkers’, promotor Tiemen Van der Worp

Winnaar: Gerson Euijen

Het audit- en certificatiebureau EBN is een snelgroeiend bedrijf dat niet ontsnapt aan de gevolgen van de krapte van de arbeidsmarkt, met werkdruk en personeelstekort. Gerson heeft bij zijn werkgever onderzocht welke instrumenten en maatregelen beschikbaar zijn om de psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers te beheersen. Daartoe heeft hij gewerkt met een vragenlijst en een koerskaart van ‘werkstress naar werkplezier’.
De jury was aangenaam verrast door de frisse en no-nonsensebenadering van het onderwerp. Gerson is vanuit een eerdere ervaring sterk betrokken bij het welzijn op kantoor en de werkvloer, en spit dan ook de mogelijkheden uit om voortdurend te verbeteren.
Het stappenplan is gedocumenteerd en er is goed gebruik gemaakt van de wetenschappelijke literatuur die toepasselijk verwerkt is in de beschrijving van de stappen. Het werk is praktisch relevant en ook beleidsmatig is een stap gezet door psychosociaal welzijn op te nemen in het managementsysteem.

Milieucoördinatie

Genomineerden:

 • Ellen Cayman, ‘Legal compliance en ISO 14001 check provincie Oost-Vlaanderen aan de hand van een GAP-analyse’, promotor Kris Merckx
 • Catherine Lemahieu, ‘Implementatie zelfcontrole voor de lozing van gezuiverd stedelijk afvalwater door RWZI's’, promotor Jan Dries
 • Valerie Moris, ‘Studie over luchtemissies bij schrootverwerker Euregio Recycling Belgium’, promotor Carine De Block
 • Jan Rens, ‘Analyse van afvalstromen en afvalbeleid bij SESVanderHave in Tienen’, promotor Alain Konings
 • Kim Thomas, ‘MMS cfr. de ISO14001:2015-norm bij defensie: een stand van zaken’, promotor Kurt Groenweghe

Winnaar: Jan Rens

Het eindwerk behandelt het afvalbeleid van de firma SESVanderHave. Door rondgangen, interviews met de logistieke dienst en opzoekingen in de boekhouding werd een volledig overzicht van het afval uitgewerkt. De informatie is verwerkt in een overzichtelijk bestand dat toelaat om van alle afvalstromen de volumes, kosten en verwerking te raadplegen. Het eindwerk beschrijft nauwkeurig alle relevante stromen en processen in het bedrijf, waardoor het voor een buitenstaander goed te volgen is. De foto’s dragen hier nog extra aan bij. Beschrijvend is het eindwerk sterk.
De jury oordeelde dat Jan met de uitwerking van de case ‘afvalwater’ aangetoond heeft op niveau A te denken en te handelen. De lastigere zoekopdrachten, zoals de karakterisering van het ingezamelde afvalwater, zijn daarbij niet geschuwd. Het werk is absoluut relevant voor het bedrijf. Het eindresultaat is een mooie opstap voor verdere uitwerking.

Veiligheidscoördinatie

Winnaar: Bob Van Kerckhoven, ‘Renovatie en uitbreiding sportcomplex Tempelhof’

Het coördinatiedossier betreft de renovatie en uitbreiding van het sportcomplex Tempelhof. De jury gaf mooie scores aan elk van de onderdelen van het coördinatiedossier, het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier. Het dossier is overzichtelijk opgebouwd volgens de bepalingen en de bijlagen van het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Bob was een aandachtig cursist die zeer goed alle aanwijzingen volgde, waardoor dit dossier een award verdient.