Duur
100u of 14 dagen
Type opleiding
Expert opleiding

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

Programma 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieucoördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader en het management van een bedrijf. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde. 

Eindevaluatie

  • De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
  • Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
  • Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie. 

Reglementaire invullingen

  • Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen.

Voor de opleiding van niveau B naar A moet men in het bezit zijn van een getuigschrift milieucoördinator niveau B.

Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau A moet men beschikken over een diploma van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

De lessen gaan wekelijks op donderdag door, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30. 

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Deelnemers genieten gedurende de opleiding onbeperkt toegang tot de kennisbank en de wetteksten PreventLex op www.prevent.be.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?