Duur
150u of 22 dagen
Type opleiding
Expert opleiding

Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een noodzakelijke voorwaarde. Sedert 4 juli 1996 zijn bedrijven verplicht een interne of externe milieucoördinator aan te stellen die aan bepaalde vormingsvereisten moet voldoen. De milieucoördinator is dé sleutelfiguur in de uitbouw van de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg. Hij promoot, implementeert en evalueert een proactief milieubeleid.

Programma 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieucoördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader en het management van een bedrijf. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde. 

 • De opleiding omvat 2 taakopdrachten (projectwerken) met presentatie en bespreking in klasverband.
 • Wijzigingen in de milieuwetgeving worden op de voet opgevolgd en geintegreerd in het programma. 
 • De opleiding omvat 1 tot 2 bedrijfsbezoeken.
   

Eindevaluatie

 • Bestaat uit een theoretisch examen en eindwerk verdediging.
 • Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
 • Het getuigschrift wordt uitgereikt op de proclamatie.
   

Reglementaire invullingen

 • Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. 
 • De opleiding omvat de wettelijk voorziene 150 u of 22 dagen waarvan minimum 18 contactdagen

Voor de opleiding niveau B geldt een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau B moet men beschikken over een diploma van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

 

De lessen gaan wekelijks door, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00.

Het documentatiemateriaal en de praktische info is online beschikbaar. 

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping) op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

 

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Deelnemers genieten gedurende de opleiding onbeperkt toegang tot de kennisbank en de wetteksten op www.prevent.be.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Geplande opleidingen

Datum:16 januari 2025

Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012 Leuven
België

3000€ (excl. 21% BTW) + broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?