Duur
250u of 36 dagen
Type opleiding
Expert opleiding

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator Niveau A willen behalen.

Situering

Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn bedrijven verplicht een interne of externe milieucoördinator aan te stellen die aan bepaalde vormingsvereisten moet voldoen. De milieucoördinator is dé sleutelfiguur in de uitbouw van de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg. Hij promoot, implementeert en evalueert een proactief milieubeleid.

 • Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator A willen behalen.
 • De aanstelling van de milieucoördinator wordt gemeld bij het Departement Leefmilieu Natuur en Energie.
 • De milieucoördinator dient zich bovendien up to date te houden met 30 uur vorming per jaar.

Programma

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader. Nadien wordt er aandacht gegeven aan milieuzorg en management. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde.

 • De opleiding omvat 2 taakopdrachten (groepswerk) met presentatie en bespreking in klassikaal verband. De voorbereidingstijd is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.
 • Wijzigingen in de milieuwetgeving worden op de voet opgevolgd en geïntegreerd in het programma.
 • Het programma omvat 1 of 2 bedrijfsbezoeken.

Eindevaluatie 

 • De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
 • Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
 • Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Reglementaire invullingen

 • Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen.
 • De opleiding omvat de wettelijk voorziene 250 u of 36 dagen waarvan minimum 29 contactdagen (40 studiepunten).

Om toegelaten te worden tot de opleiding niveau A moet men in het bezit zijn van een bachelor getuigschrift of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.

Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau A moet men beschikken over een diploma van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven hebben binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

De lessen gaan wekelijks door met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00. De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding onbeperkt toegang tot de kennisbank en de wetteksten op www.prevent.be.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.  

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Geplande opleidingen

Datum:16 januari 2025

Kolonel Begaultlaan 1A/51
3012 Leuven
België

4.500€ (excl. 21% BTW) + broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?