Prevent NV is een geregistreerde dienstverlener voor opleiding (registratienummer DV.O214764) en advies (registratienummer DV.A214784) in het kader van de KMO-portefeuille. 

 

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarbij uw onderneming financiële steun krijgt voor de investering in opleiding en advies. De steun kan 20% of 30% bedragen afhankelijk van de grootte van de onderneming. Een kleine onderneming kan tot 30% steun genieten, een middelgrote tot 20%.

 • Een kleine onderneming is een zelfstandig bedrijf met < 50 werknemers én met een jaaromzet tot  € 10 miljoen of een balanstotaal tot € 10 miljoen.
 • Een middelgrote onderneming is een zelfstandig bedrijf < 250 werknemers én met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.

 

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie is toegankelijk voor KMO’s uit de privésector die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. Ook beoefenaars van een vrij beroep kunnen hiervan genieten. 

 

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

 • Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in je bedrijf' aan de slag.
 • Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Je bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

 

Steun van de kmo-portefeuille voor je opleiding?

Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

 

Steun van de kmo-portefeuille voor advies?

Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

 

Hoe de subsidie aanvragen en de betaling uitvoeren?

U registreert uw onderneming digitaal en eenmalig op het online platform van de KMO-portefeuille. Nadien verricht u via het platform uw aanvraag voor advies of een opleiding. Uit de lijst van dienstverleners selecteert u Prevent met onderstaande registratienummers:

 • Opleiding: DV.O214764
 •  Advies: DV.A214784

Let op dat u uw aanvraag binnen 14 dagen na start van de opleiding/adviesverlening indient. Gebeurt dit later dan vervalt uw aanvraag.


U stort een eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van de overheid, die het subsidiebedrag hieraan toevoegt.

U betaalt het factuur van Prevent online via het KMO-portefeuille platform.


 

Meer informatie

 • U kan de gebruiksinstructies in detail nalezen op de site van VLAIO. U vindt er ook veel gestelde vragen en contactinformatie.
 • Prevent helpt u ook graag verder, tel 016 910 910 of customer@prevent.be.