Verbod op kwik in meetinstrumenten

Op 3 oktober 2007 verscheen richtlijn 2007/51/EG van 25 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen in het Publicatieblad. Deze richtlijn kadert in de Europese antikwikstrategie. Een woordje uitleg.
Gearchiveerd Info
©:
PreventActua Nr 19, 2007
Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.