Rapport Eurofound: ethische aspecten van digitalisering van de werkplek

Digitalisering en automatiseringstechnologieën kunnen de arbeidsomstandigheden op verschillende manieren beïnvloeden. Het gebruik ervan op de werkplek roept nieuwe ethische vragen op. Een rapport van Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, bespreekt die ethische aspecten en brengt relevante Europese en nationale beleids- en regelgevingsinitiatieven in kaart.
Laatste wijziging:
©:
preventActua 20/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.