Onderhoud van een machine? Vergeet niet te vergrendelen!

Informatie voor werknemers
Wanneer je onderhoudswerken aan een machine uitvoert, is het van levensbelang dat deze correct vergrendeld is. Een vergrendelingsprocedure voorkomt dat de machine in werking treedt tijdens het onderhoud doordat je collega bijvoorbeeld niet gezien heeft dat jij met onderhoudswerken bezig bent of doordat je de machine per ongeluk zelf activeert.
Geactualiseerd op:
©:
preventActio 02/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.