Hoger risico op kanker bij brandweerlui

Uit tal van studies blijkt dat brandweerlui een hoger risico op kanker lopen doordat ze herhaaldelijk aan toxische stoffen worden blootgesteld. Volgens een recent Frans rapport zijn die risico’s vooral te wijten aan ontbrekende of ondoeltreffende processen om het materieel dat tijdens interventies wordt gebruikt, te reinigen en te ontsmetten. In België legt een Ministeriële Omzendbrief de nadruk op het belang van het goed gebruik en onderhoud van de interventiekledij van de brandweer.
Laatste wijziging:
©:
PreventActua, PreventMail 08/2018

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.