Camerabewaking

De ‘wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's onderwerpt het gebruik van bewakingscamera’s op publiek toegankelijke plaatsen (besloten of niet) aan enkele regels. Zo moet de camerabewaking steeds aangekondigd worden door middel van speciaal daartoe bestemde pictogrammen. Het model en de voorschriften waaraan de pictogrammen moeten voldoen werden recent vastgelegd (KB van 10 februari 2008). Bestaan er ook voorschriften voor het gebruik van camerabewaking op de werkplaats?
Gearchiveerd Info
Geactualiseerd op:
©:
PreventActua 6/2008

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.