Arbeidsgeneesheer meer betrekken bij alcohol- en drugsbeleid

Arbeidsgeneesheren willen een voortrekkersrol vervullen bij het alcohol- en drugsbeleid en nauwer samenwerken met de huisartsen. Dat blijkt uit het UP-TO-DATE-onderzoek dat werd uitgevoerd door verschillende wetenschappelijke partners∗. Om hiertoe te komen, moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een overzicht.
Laatste wijziging:
©:
PreventFocus 2016/2

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.