Vrijwilligers bij het Rode Kruis

Het Rode Kruis van België, een belangrijke speler op het vlak van de humanitaire hulp,  voert een voortdurende strijd om het menselijke lijden te verlichten en humanitaire crises te voorkomen. Met 550 medewerkers en bijna 9.500 vrijwilligers in de Franse gemeenschap voert deze NGO talrijke acties gebaseerd op de fundamentele principes van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwillige inzet, samenhorigheid en universaliteit. Onder de vrijwilligers bevinden zich bijna 3.000 hulpverleners en 3.700 mensen betrokken bij lokale sociale acties. Al deze mensen zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor de samenleving. Om de kandidaat-vrijwilligers te informeren organiseert het Rode Kruis regelmatig infosessies om de activiteiten van de organisatie, haar basisprincipes en de vereisten voor de vrijwilligers toe te lichten.

Kenmerken van de vrijwilliger

Hoewel de selectiecriteria minder streng zijn dan bij de klassieke rekrutering, moeten de vrijwilligers beantwoorden aan bepaalde eisen en een opleiding volgen. Afhankelijk van de in te vullen functie moet de kandidaat ook aan bepaalde kenmerken voldoen. Voor taken in een opvangcentrum voor asielzoekers zoekt men bijvoorbeeld personen met empathisch vermogen en een actieve luisterbereidheid. Hulpverleners of personen die betrokken zijn bij interventies in scholen moeten ook een uittreksel uit het strafregister voorleggen.

 

Opleiding in de praktijk

Het Rode Kruis hecht ook veel belang aan de opleiding en bijscholing van de vrijwilligersteams. In het kader van de sociale actie heeft de NGO een vrijwilligersdienst in de thuiszorg opgezet onder de naam Hestia. Via een luisterend oor en relationele ondersteuning, maar ook via hulp bij verplaatsingen en een gezamenlijke vrijetijdsbesteding wordt de kwaliteit van het sociale leven van mensen die lijden onder de eenzaamheid verbeterd. Voordat zij aan de slag gaan op het terrein moeten de Hestia-vrijwilligers een tweedaagse basisopleiding in sociaal werk en een specifieke opleiding voor de gekozen activiteit volgen. Gedurende heel hun opdracht kunnen de vrijwilligers ook andere cursussen volgen (bijvoorbeeld gedesoriënteerde ouderen). Er worden ook intervisies (gestructureerde uitwisselingen van praktijkervaring) en groepsbijeenkomsten van vrijwilligers georganiseerd om hen in staat te stellen informatie over hun ervaringen en hun beleving te delen.

De animatoren van het Rode Kruis Jeugd werken met een specifiek publiek van kinderen en jongeren (opleiding levensreddende technieken, voorlichting over de activiteiten van het Rode Kruis, organisatie van zomerkampen...). Een nieuw opleidingsprogramma start vanaf oktober 2011. Voordat de vrijwilligers op het terrein als animator aan het werk mogen gaan, moeten zij deze opleidingen hebben gevolgd:

- het Europees brevet voor eerste hulp (15 uur);
- een basisopleiding animatie en begeleiding van jeugdgroepen (3 dagen);
- een specialisatie animatiemiddelen (2 dagen) en/of animatie van een module eerste hulp voor jongeren (2 dagen).

Voor de hulpverleners kunnen de opleidingen tot 4 weken duren. Ze variëren van het gewone Europees brevet voor eerste hulp (EBEH) tot de langere opleiding voor ambulancier. Er zijn regelmatig verplichte bijscholingen. Bovendien moeten alle personen die werkzaam zijn in de eerstehulpverlening ingeënt worden: minimaal tetanus en hepatitis B. Een medisch onderzoek is verplicht.

 

Volledige dekking voor iedereen

Wat betreft de verzekering is er een ruime dekking voor alle vrijwilligers (daaronder vallen bijvoorbeeld ook de vrijwilligers die zich bezighouden met de archivering of het versturen van mailings). De verzekering dekt lichamelijke ongevallen en houdt ook burgerlijke aansprakelijkheid in. De verzekering alle risico’s die de vrijwilligers beschermt wanneer ze een opdracht uitvoeren op het terrein omvat ook verplaatsingen in hun eigen privévoertuig.

De dekking lichamelijke ongevallen geldt ook voor de vrijwilliger die verwond raakt bij de hulpverlening aan anderen, zelfs als hij niet vooraf een opdracht hiertoe heeft gekregen van het Rode Kruis. Bijvoorbeeld, een hulpverlener van het Rode Kruis ziet hoe iemand verdrinkt, hij springt in het water, redt de drenkeling en gaat over tot een reanimatie. Wordt zijn kleding beschadigd en raakt hij gewond tijdens deze  operatie, dan wordt dit gedekt door de verzekering.

Voor de occasionele vrijwilligers van het Rode Kruis geldt dezelfde dekking. Ook de scouts bijvoorbeeld die betrokken zijn bij de verkoop van verbandetuis tijdens de traditionele veertiendaagse fondsenwerving zijn gedekt.

: PreventFocus 7/2011