Signaleer gevaren!

Obstakels, versleten uitrusting, ontbrekende signalisatie,…: het zijn maar enkele van de  gevaren die kunnen aanwezig zijn in een bedrijf. Gezien de diversiteit van deze gevaren, kunnen de verantwoordelijken onmogelijk alles zien en voorzien. Door je zelf in te zetten voor veiligheid op het werk, red je misschien wel je leven of dat van je collega’s.

Word een voortrekker
Iedereen kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving door zijn verantwoordelijkheid te nemen of, anders gezegd, door een voortrekker te worden. Een voortrekker tracht het gedrag van zijn collega’s bij te sturen, zodat zij op een veilige en gezonde manier werken. Je kan bijvoorbeeld:
- risico’s, obstakels of defecten altijd melden, zelfs als je onder tijdsdruk staat;
- het goede voorbeeld geven door systematisch je persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen;
- collega’s die de pbm’s niet dragen (vriendelijk) melden dat dit gevaarlijk is;
- actief deelnemen aan opleidingen, toolboxmeetings,…

Praktijkvoorbeeld
“Luc stelt vast dat één van de kabels van het toestel waaraan hij werkt defect is. In plaats van verder te werken, beslist hij de kabel niet meer te gebruiken. Voor hij zijn post verlaat, signaleert hij duidelijk het defect zodat de andere werknemers weten dat ze de kabel beter niet gebruiken. Hij meldt het probleem aan zijn leidinggevende en stelt verschillende mogelijke oplossingen voor. Ondanks de tijdsdruk, heeft hij ervoor gekozen zijn verantwoordelijkheid op te nemen en een ongeval te vermijden.”

Hoe maak je de gevaren duidelijk?
Wanneer je opmerkt dat er iets verkeerd is in het bedrijf, meld dan meteen het probleem zodat het snel opgelost kan worden. Hoe doe je dit?
- Mondeling;
- Schriftelijk, met een notitieblad uit het notitieboekje:
- noteer de datum;
- vermeld het moment waarop je de gevaarlijke situatie hebt opgemerkt en het betrokken materiaal;
- schat de ernst van de situatie in aan de hand van de Risicometer;
- maak eventueel een kleine schets en geef suggesties;
- geef het formulier aan de verantwoordelijke, hij/zij bezorgt een kopie aan de preventieadviseur.

Waar kan je terecht met vragen en opmerkingen?
- Bij de leidinggevende
- Bij de preventieadviseur
- Of bij het  Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW), dat geeft de werkgever advies over het preventiebeleid;
- Bij de vakbondsafvaardiging;
Daarnaast zijn er ook nog de volgende mogelijkheden: een register waar alle opmerkingen in verband met veiligheid (anoniem) kunnen neergepend worden, een prikbord, een ideeënbus,...

Ben jij een voortrekker?
Beantwoord volgende vragen en ontdek of jij al een voortrekker bent op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Meld jij gevaarlijke situaties of defecte apparaten wanneer je ze opmerkt?

Meld jij gevaarlijke situaties of defecte apparaten wanneer je ze opmerkt?
Ja – Nee
Licht je je collega’s in over de gevaarlijke situaties?
Ja – Nee
Volg je nauwgezet alle regels en procedures op?
Ja – Nee
Ben je ervan overtuigd dat alle ongevallen vermeden kunnen worden?
Ja – Nee
Onderneem je stappen om de veiligheid van jezelf en je collega’s te verbeteren?
Ja – Nee
Draag je steeds je persoonlijke beschermingsmiddelen?
Ja – Nee
Maan je je collega’s aan om hun persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als ze dit vergeten?
Ja – Nee
Vind je veiligheid belangrijker dan deadlines?
Ja – Nee
Zit je in met het lot van je collega’s?
Ja – Nee
Blijf je te allen tijde alert en bewust van de risico’s?
Ja – Nee

 

Indien je op meer dan helft van de vragen bevestigend geantwoord hebt, dan ben je een echte voortrekker op het vlak van veiligheid. Heb je op minder dan de helft van de vragen met ‘ja’ geantwoord, denk er dan aan dat jouw houding belangrijk is voor de veiligheid van jezelf, maar ook van je collega’s. Iedereen moet daarom zijn verantwoordelijkheid opnemen.

 

: Operatie Veiligheid 06/2013