Project InWerkCoach (CM Limburg)


Werkhervatting, hoe pak ik dat aan? 

Hoe langer een werknemer door gezondheidsproblemen afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans wordt dat hij het werk bij de eigen werkgever zal hervatten. Tijdige begeleiding van een werknemer die uitvalt door gezondheidsproblemen - of dreigt uit te vallen - werpt vruchten af. Werknemers en werkgevers weten vaak echter niet hoe een re-integratieproject op te starten. 

Project InWerkCoach 

CM wil met het project InWerkCoach een doelgerichte, systematische begeleiding aanbieden. Zo vergemakkelijkt de werkhervatting en vergroot de kans op jobbehoud. De begeleiding houdt rekening met de individuele noden, de werkplekomstandigheden en het wettelijk kader. De mogelijkheden van de werknemer staan hierbij centraal, niet de beperkingen. 

Werkwijze

De Adviserend Geneesheer van CM zal op basis van de aangifte "vertrouwelijk" en de vragenlijst omtrent de werksituatie mensen selecteren die de InWerkCoach vervolgens uitnodigt. In een eerste gesprek maakt de coach een analyse van de situatie. Op basis daarvan zal een "plan van aanpak" worden opgesteld met als doel een optimale werkhervatting in het eigen bedrijf. 

Contact 

Rik Loenders, InWerkCoach
Arbeidsdeskundige CM Limburg

Tel. 011 28 02 14 
rik [dot] loenders [at] cm [dot] be