Procter & Gamble

 

Van project tot beleid

De Wellbeing campagne van Procter & Gamble was een initiatief gestart vanuit de beleidsvisie, gebaseerd op de resultaten van het werknemerstevredenheidsonderzoek in 2006. Het initiatief was een samenwerking met HR, IDPBW, CPBW en OR.

Er zijn verschillende redenen waarom P&G dit initiatief nam:

- uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek komen een aantal verbeterpunten,

- werknemers zijn een belangrijke asset,

- een gezonde geest in een gezond lichaam leidt tot een verhoogde betrokkenheid en blijvende topprestaties van de werknemers,

- trends van het 3de millenium zoals stijgende gezondheidskost, oudere werknemers, corporate responsability
 

Het doel van de campagne is te komen tot een verhoging van de betrokkenheid en productiviteit van de werknemers door een verbetering van het persoonlijke, individuele welzijn. Dit willen ze bereiken door een welzijnsbeleid te voeren via een divers aanbod van ondersteunende systemen, diensten, opleidingen, sensibilisatiesessies.
 

De voorwaarden tot succes werden vooraf gedefinieerd:

- integratie in het algemeen beleid,

- makkelijk bereikbaar,

- gedragen door leidinggevenden met een voorbeeldfunctie,

- gedreven door werknemers die dienst doen als ambassadeurs


Het 3-daagse kick off event in februari 2007 kondigde de start van de campagne aan.

Het was een groots event met verschillende activiteiten.

Infostanden boden informatie over gezonde voeding, kinderopvang, sportverenigingen, cardiovasculaire risicoanalyse, enzoverder.

Workshops over stress en time managment, work life balance, relaxatie, enzoverder werden georganiseerd. Meer dan 400 werkenmers namen deel.

Tot slot konden de werknemers deelnemen aan sportieve activiteiten zoals de start to run kick off.

 

Gedurende 2007 kregen 4 wellbeing thema’s specifieke aandacht gedurende een bepaalde periode:

- mentaal welzijn – mei 2007

- voeding – juni 2007

- sport en sociale activiteiten – september 2007

- fysieke gezondheid – december 2007

 

In 2007 werd dus veel aandacht geschonken aan initiatieven om gezondheid te promoten bij de werknemers. Gezondheid moest echter een vaste waarde worden in Procter&Gamble en daarom wilde P&G de wellbeing gedachte inkaderen in de dagdagelijkse activiteiten.

Om dit te bereiken stelde P&G volgende doelstellingen voorop:

- stimulatie door leidinggevenden,

-  ondersteuning nieuwe initiatieven door een werkgroep,

- doorlopend aanbieden van programma’s en diensten,

- integreren in bedrijfsactiviteiten (team buildings/ OGSM’s…)

 

Elk jaar zal in de lente een kick-off georganiseerd worden zoals dat reeds in 2007 werd gedaan. Tijdens die kick-off zullen de permanente diensten en producten èn het specifieke jaarprogramma voorgesteld worden.

Het werknemerstevredenheidsonderzoek dat werd uitgevoerd in 2008 toont alvast een positieve evolutie. Meer werknemers scoren goed op persoonlijk welzijn en de werk/leefbalans is ook positief voor een groter deel van de werknemers.