Nachtwerk na borstkanker

De onderzoekers van de Nederlandse Nightingale Studie geven voorzichtig advies over de terugkeer van vrouwen die borstkanker hebben/gehad hebben naar nachtwerk. “Het is niet aan te raden, maar bij een gunstige risicoprofiel en goede prognose is het ook niet te ontraden”, klinkt het.

De Nederlandse Nightingale Studie doet een groot prospectief onderzoek naar beroepsmatige blootstellingen en de effecten daarvan op de gezondheid onder 59.947 vrouwelijke verpleegkundigen. De primaire vraagstelling betreft het mogelijke verband tussen nachtwerk en borstkanker.

Omdat steeds vaker de vraag gesteld wordt of een werkneemster met borstkanker kan terugkeren naar nachtwerk, gingen de onderzoekers op basis van wetenschappelijke literatuur na welk advies ze kunnen geven. Ze gaan er van uit dat tot nu toe voornamelijk in dierproeven werd aangetoond dat verstoringen van het dag-nachtritme de progressie van borstkanker kan stimuleren. Op basis daarvan classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) werken in wisselende shifts, waaronder nachtwerk, als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ (classificatie 2A). Voor mensen was en is er slechts beperkt bewijs voor het kankerverwekkende effect van het werken in ploegendiensten met nachtwerk.

Omdat er nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan werd bij mensen over de mogelijke terugkeer van borstkanker, raden de onderzoekers van de Nederlandse Nightingale Studie aan om elk geval individueel te bekijken: “Om te beginnen zouden we haar basisrisico en prognose beter willen inschatten. Als de kans op terugkeer van borstkanker relatief groot is, is eventueel extra risico door nachtwerk gevaarlijker dan wanneer de prognose gunstig is; dan voegt nachtwerk mogelijk niet zoveel toe aan het toch al lage risico.”

Je vindt meer informatie over de Nightingale Studie op www.nightingale-studie.nl.

: 152/2013 PreventMail