Move Europe - Werken aan mentaal welzijn


De campagne "Move Europe. Werken aan mentaal welzijn" liep in heel Europa van november 2009 tot december 2010. Net als de eerste Move Europe campagne had deze campagne tot doel het stimuleren van bedrijven om te investeren in initiatieven ter bevordering van de gezondheid. Deze keer lag de focus op mentale gezondheid. De campagne maakte deel uit van het overkoepelende Europese Move Europe project "Work. In tune with life. Move Europe". 

Achtergrond

1 op 4 werknemers krijgt ooit af te rekenen met mentale gezondheidsproblemen. Dat alleen al is voldoende reden om aandacht te schenken aan mentaal welzijn op de werkplek. Werken aan mentaal welzijn geeft bedrijven de kans om hun werknemers langer aan het werk te houden, ziekteverzuim terug te dringen en de jobtevredenheid te bevorderen. Werknemers hebben ook minder ongevallen en de werksfeer verbetert. De campagne nodigde bedrijven uit om initiatieven op te zetten. Het invullen van de "Mental Health Promotion Check" vragenlijst is een interessant startpunt en verder zijn er tips voor werkgevers en werknemers waarmee de bedrijven meteen aan de slag kunnen. 

Downloads

Titel Omschrijving Klik op afbeelding om te downloaden!
"Hoe een mentaal gezonde werkplek bevorderen" (werkgeversbrochure)

brochure met praktische tips voor werkgevers

"Hoe een mentaal gezonde werkplek creëren" (werknemersbrochure) brochure voor werknemers
Gezonde werknemers zorgen voor een gezonde onderneming! folder campagne
"Voldoende beweging... houdt je mentaal gezond" poster om uw werknemers bewust te maken
"Problemen... zoek steun bij collega's" poster om uw werknemers bewust te maken
"Hou werk en leven in balans"

poster om uw werknemers bewust te maken 


Goede praktijken

Drie bedrijven winnen Award "Werken aan mentaal welzijn" 

Op het seminarie dat gold als sluitstuk van de Move Europe campagne in België ontvingen drie bedrijven een award. Reeds tijdens de campagne werden zij geselecteerd als goede praktijk. Sinds het begin van de campagne, vulden 300 bedrijven de Mental Health Promotion Check in. Deze vragenlijst - die trouwens door Prevent ontwikkeld werd voor de ganse EU campagne - gaat na hoe een bedrijf scoort met zijn beleid inzake welzijn. Een selectieprocedure op basis van een uitgebreidere vragenlijst en interviews leverde drie Goede Praktijken op (zie hierboven): Jessaziekenhuis, Procter & Gamble, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.  


Meer over het Europese Move Europe project? Klik hier.