Motivatie voor gezondheidspromotie

In een literatuurstudie werd gezocht naar redenen, argumenten en motivatie voor werknemers en werkgevers, om te investeren in gezondheidspromotie.

De argumenten van werkgevers en werknemers worden in een afzonderlijk artikel behandeld. De studie illustreerde de argumentatie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Het project werd uitgevoerd in 2011 in het Topic Centre van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

Argumentatie voor werkgevers

Argumentatie voor werknemers