Instructiefiche: Veilig lassen

Wil je zelf lassen, dan zul je behoorlijk wat veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

De maatregelen die je moet nemen, hangen in grote mate af van het gebruikte lasproces (MIG/MAG, TIG, beklede elektrode, onderpoederdek, laser, …) en van de omgeving waarin je aan de slag gaat. Hou in elk geval rekening met onderstaande aandachtspunten:
Straling: bescherm jezelf en je collega’s tegen het  erg sterk zichtbare licht. Hou er ookrekening mee dat er bij lassen UV- en IR-straling vrijkomt


Lasrook: ga na of de afzuiging werkt en correct is opgesteld. Is de algemene ventilatie in orde? Ideaal is natuurlijk om lasrook zoveel mogelijk te vermijden (lasproces, positie…).


Brandwonden: draag beschermende kledij en alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schort, getten, lederen mouwen, hoge veiligheidsschoenen, ….


Brandgevaar: scherm de omgeving af. Zorg ervoor dat je gekeurde blusmiddelen in de buurt hebt. Controleer de omgeving ook langere tijd na het lassen.


Lawaai: beperk lawaaihinder en bescherm jezelf tegen geluid (oorstoppen, oorkappen, …)
Musculo-skeletale aandoeningen (MSA): lassen gebeurt vaak in moeilijke houdingen. Probeer waar mogelijk een betere werkpositie.


Elektriciteit: let op voor een elektrische schok. Die is niet altijd dodelijk maar door het schrikeffect kan men ook gekwetst raken (stoten, vallen…)


Handgereedschap en nevenapparatuur: bij de voorbereiding of afwerking van een werkstuk gebruikt een lasser een veelheid aan gereedschap. Gebruik het juiste gereedschap op een correcte manier. Ga vooraf na of het in goede toestand is.


Besloten ruimten: hiervoor zijn extra maatregelen nodig


Persoonlijke beschermingsmiddelen: zijn je pbm’s kwalitatief in orde?  Vervang een pbm dat tekenen van slijtage begint te vertonen.


Hef- en hijstoestellen: zwaar materieel moet je gelukkig niet zelf tillen, hiervoor bestaan hef- en hijstoestellen. Hou er rekening mee dat je een opleiding moet gekregen hebben om met deze middelen te mogen werken.