Hesapro

Prevent werkt als partner mee in een Europees LdV project rond kennisuitwisseling over veiligheid en gezondheid en de impact hiervan op de productiviteit (Health and Safety at Work and Productivity HesaPro).

Het project beoogt een platform op te zetten met als basis een toolkit waarin diverse hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld die de relatie tussen preventie en productiviteit ondersteunen. Dit zullen case studies zijn, goede praktijkvoorbeelden, onderzoeksrapporten, literatuurstudies, hulpmiddelen in de vorm van checklijsten, evaluatie-instrumenten, websites etc.

Prevent werkt een literatuurstudie uit met lopend en afgesloten onderzoek over het thema, draagt door middel van werkbezoeken bij aan de inventaris van goede praktijken en werkt mee aan de ontwikkeling van het platform. Het project wordt geleid door het Directoraat-Generaal Productiviteit van het Turkse Ministerie van Wetenschap, Industrie en Technologie en loopt over een periode van 2 jaar (2011-2013). Partners in het project zijn naast Prevent ook ANACT (FR), het Slovak Productivity Centre SLCP (SK) en het Work Efficiency Institute TTS (SF).Project website