Goede praktijken over een globale preventieaanpak op school

Het project identificeert goede praktijkvoorbeelden van een globale preventieaanpak en illustreert deze aan de hand van getuigenissen en interviews.

De globale preventieaanpak bestaat uit een combinatie van preventiemaatregelen die enerzijds de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten in het onderwijs bevorderen en anderzijds de integratie van preventie in het schoolcurriculum.

Een selectie van de cases werd geanalyseerd om obstakels en succesfactoren te identificeren. De informatie is nuttig voor beleidsmakers en experts uit het onderwijs en de preventiewereld.

Het project (2011-2012) werd uitgevoerd in het Topic Centre van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Onderzoeksrapport