Evaluatie van de Belgische strategie inzake veiligheid en gezondheid 2008-2012

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg evalueerde Prevent de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012.

Dit gebeurde aan de hand van a) een evaluatie van de acties van de Nationale Strategie via de doelstellingen van de 5 programma’s en b) een evaluatie van de resultaten op basis van de drie hoofddoelstellingen. Op basis hiervan werden beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de voorbereiding van de toekomstige Nationale Strategie 2013-2020.

Het onderzoek gebeurde aan de hand van een literatuurscan, gesprekken met stakeholders en de organisatie van een ronde tafel. De projectresultaten werden in 2013 gepubliceerd.