België geen trendsetter op vlak van flexibel werken

38% van de Belgische bedrijven zou flexibel werken hebben ingevoerd. Dat is beduidend minder dan in sommige buurlanden zoals Engeland (64%), Duitsland 57% en Nederland (48%). Dat blijkt uit het internationaal vergelijkend Flexibel Werken Onderzoek 2013 van BakkerElkhuizen, specialist op het gebied van werkplekinrichtingen bij 400 HR-professionals.

Flexibel werken voor werknemers

Organisaties in Duitsland, België en Engeland hebben flexibel werken (i.e. niet tijd- en plaatsgebonden werken thuis, op kantoor of onderweg) vooral ingevoerd met het oog op de medewerkers, in Nederland is de belangrijkste drijfveer voor flexibel werken daarentegen vooral kostenbesparing op gebouwen, huisvesting en werkplekken. In Duitsland zijn ‘hogere medewerkertevredenheid’ en ‘veranderingen in de externe omgeving’ de belangrijkste redenen voor het invoeren van flexibel werken. In België en Engeland willen organisaties met flexibel werken tegemoet komen aan de wensen van het personeel.

Kwaliteit van de thuiswerkplek
Uit het onderzoek blijkt ook dat veel organisaties in Nederland, België en Duitsland weinig zicht te hebben op de (kwaliteit van de) thuiswerkplek. In Engeland heeft personeelsdienst wel veel zicht op de kwaliteit doordat daar speciale home visits worden gedaan; 57% van de HR-professionals beoordeelt de Engelse thuiswerkplek als ‘voldoende’ of ‘goed’.

Flexibel werken-accessoires
Op het gebied van Flexibel Werken-accessoires (voor comfortabel werken met laptop, tablet,…) blijft België met 58% achter tegenover Duitsland (68%) Engeland (70% ) en Nederland (86%). Dit betekent dat op gebied van efficiënt en comfortabel werken vooral in België nog veel verbetering mogelijk is.

Bron: BakkerElkhuizen

: PreventMail 2013/161