Adviseur Arbeidshygiëne

Situering

 

Deze bijzonder praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaatsen én gaat ook in op de problematiek van de metingen: Hoe meten? Wanneer? Waar?

De opleiding is een resultaat van een samenwerking tussen preventAcademy en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

De opleiding Adviseur Arbeidshygiëne is een praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituaties. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen: Hoe meten? Wanneer? Waar?

De cursus is gericht op het actualiseren en verruimen van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten, het actief zoeken van oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige theoretische omkadering en informatie rond meetstrategieën en meettechnieken.

Inhoud

 

Enkele belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn: meetstrategie, statistiek, toxicologie, informatiebronnen, wetten en normen, klimaat, lawaai en trillingen, chemische agentia, biologische agentia, asbest, verlichting,...


De basisopleiding Adviseur Arbeidshygiëne wil inzicht geven in de basisprincipes van de arbeidshygiëne, met nadruk op de praktische toepassing. De cursist moet na de opleiding in staat zijn om:

  • Informatiebronnen te gebruiken
  • Problemen te herkennen, te meten en te evalueren
  • Elementaire verbeteringsmaatregelen te formuleren
  • Een aanzet te geven voor verder onderzoek

De opleiding is nuttig voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden zoals:

  • Preventieadviseurs
  • Arbeidsartsen
  • Bedrijfsverpleegkundigen
  • Bedrijfshygiënisten

De docenten hebben een ruime ervaring in het domein van de arbeidshygiëne en zijn vaak werkzaam als specialist arbeidshygiëne in de industrie.

Praktisch

 

De opleiding vindt plaats in de leslokalen van Prevent in Leuven en op het terrein en is gespreid over 10 dagen, telkens van 9u tot 17u. De opleidingsduur bedraagt 100 uren (incl. werk voor de paper). De deelnemers ontvangen de nodige documentatie en teksten.

Na het succesvol beëindigen van de opleiding ontvangen de cursisten een getuigschrift met vermelding van het onderwerp van hun paper.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 16. De volgorde van inschrijven bepaalt de deelname. Bij minder dan 12 inschrijvingen wordt de opleiding geannuleerd.

 

Prijs

Cf opleidingskalender www.prevent.be/kalender.

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.
Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Lesmomenten en inschrijvingen via de opleidingskalender of contacteer ons via academy [at] prevent [dot] be.