Ouderen

In België, zoals in de rest van Europa, heeft de veroudering van de bevolking gevolgen op het werk. Als gevolg van de veroudering wordt de actieve bevolking immers elk jaar ouder. Bovendien verlaten de Belgische werknemers de arbeidsmarkt heel vroeg in vergelijking met de andere Europeanen. Cao 104 verplicht werkgevers tt het nemen van maatregelen om oudere werknemers op kwalitatieve wijze aan het werk te houden.

Leeftijdsbewust beleid

Om deze problematiek het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om binnen bedrijven een leeftijdsbewust beleid te voeren. Dit te integreren leeftijdsbewust beleid impliceert echter dat men de waarden, de normen en de bedrijfscultuur opnieuw ernstig in vraag stelt. De factor ‘leeftijd’ koppelen aan het personeelsbeleid en het personeelsbeheer gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een mentaliteitswijziging en een betere integratie van de generaties op het werk.

Maatregelen kwalitatief werk oudere werknemers

Om op deze demografische evolutie in te spelen, heeft de Belgische regering maatregelen getroffen om de werkgelegenheidsgraad van de ouderen te verhogen. Deze maatregelen hebben onder andere als doel de werkgevers ertoe aan te zetten ouderen in dienst te nemen, de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers te verbeteren, hun werktijd anders te organiseren, hun opleiding te verbeteren en oudere werkzoekenden te helpen opnieuw een job te vinden.

Op 27 juni 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr.104 afgesloten over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers in de onderneming. Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2012 werd deze CAO algemeen verbindend verklaard. Deze maatregel kadert in de doelstelling die België zich in uitvoering van de Europa-2020-strategie heeft opgelegd om tegen 2020 een participatiegraad van 50% voor oudere werknemers van 55 tot 65 jaar te bereiken.

Meer over het werkgelegenheidsplan, cao nr. 104

Cao nr. 104 is algemeen bindend verklaard op basis van het KB van 24 oktober 2012 (link naar PreventLex).