Privacybeleid

Prevent nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaand privacybeleid.

Verwerkingsdoeleinden

Prevent nv verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-        Klantenadministratie

-        Opvolgen van bestellingen/leveringen

-        Facturatie

-        Inschrijvingen voor opleidingen

Prevent nv verzamelt en verwerkt de informatie wanneer u een formulier invult. Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, kan u worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer en andere gegevens in te voeren die nodig zijn voor het verwerken van uw verzoek. U kan onze site ook anoniem bezoeken.

Voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame naar onze klanten en prospects, vragen wij steeds de expliciete toestemming.

Rechtsgrond van de verwerking

Alle informatie die wij op supra vermelde manier verzamelen, kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Het personaliseren van de klantenervaring;
  • Om onze website te verbeteren. We streven er voortdurend naar onze website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen;
  • Het verstrekken van informatie en updates met betrekking tot een bestelling of inschrijving;
  • Bij aanmelding voor onze mailinglijst, worden mogelijk e-mails verstuurd met bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz.

Opmerking: U kan zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails. Het volstaat de afmeldingsinstructies te volgen die vermeld zijn op het einde van elke elektronische nieuwsbrief.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar uw computer brengt (indien u dit toestaat), die de sites of serviceprovidersystemen in staat stelt uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onderhouden. Prevent gebruikt cookies om uw voorkeuren te begrijpen en te bewaren voor toekomstige bezoeken.

 

Google analytics

prevent.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door de Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om prevent.be te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met ingebrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt vindt u hier.

Bewaarperiode

Prevent streeft ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De gegevens voor direct marketing zullen bewaard worden tot het moment van uitschrijven door de betrokken partij.

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betrokken persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen

            en/of

  • een e-mail te verzenden naar privacy [at] prevent [dot] be met als bijlage een kopie van de identiteitskaart

Prevent verkoopt en verhandelt geen persoonlijke gegevens en geeft deze ook niet door aan externe partijen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen waarop Prevent een beroep doet om de website te ontwikkelen en te onderhouden, die het bedrijf leiden of die de klant van dienst zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Prevent kan uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat de vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om het sitebeleid te handhaven of de rechten van Prevent of van anderen, de eigendom of de veiligheid te beschermen. Niet-persoonlijke identificeerbare bezoekersinformatie kan echter wel aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik.

 

Links van derden

Naar eigen goeddunken kan Prevent producten of diensten van derden op zijn website opnemen of aanbieden. Hierbij kan worden gelinkt naar sites van derden die hiervoor over een eigen, onafhankelijk privacybeleid beschikken. Prevent is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin beschermen we de integriteit van onze site en verwelkomen we alle feedback over deze gelinkte sites.

Prevent voldoet tevens aan de vereisten van COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act) en verzamelt geen informatie van personen jonger dan 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op personen die ten minste 13 jaar oud of ouder zijn.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door een e-mail te verzenden naar privacy [at] prevent [dot] be, met als bijlage een kopie van de identiteitskaart.

 

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission [at] privacycommission [dot] be).

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op privacy [at] prevent [dot] be.