11/02/2014 - KB Elektronische aanwezigheidsregistratie

Laatste wijziging:
Behoort tot:
Andere wetteksten
, Toezicht

Gecoördineerde tekst van Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter en 31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan

Datum van de wettekst: 11-02-2014

Datum publicatie in Belgisch staatsblad: 21-02-2014

Laatst gewijzigd door: KB van 22-11-2022 (BS 19-12-2022)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.