Nieuws

Affiches als sensibilisatiemateriaal voor positief gedrag op het werk

Met de affiches "Verbale agressie leidt tot niets" en "Steun je nieuwe collega's" kan u als werkgever positief gedrag op het werk stimuleren.

Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan.

Duurzame gedragsverandering door positieve waardering

PreventFocus magazine - september 2017

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor Prevent

Recent behaalde Prevent het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor de begeleiding van organisaties die hun mens-werkrelatie willen verbeteren. 

Nieuwe codex ook op www.preventlex.be

De nieuwe codex is nu ook integraal online beschikbaar op PreventLex. Zowel de oude als de nieuwe codexteksten zijn er beschikbaar. De verwijzingen naar de oude codexbesluiten blijven immers geldig tot ze zijn aangepast en maximaal gedurende een termijn van twee jaar.

Nieuwe publicatie: Wetgeving welzijn op het werk

De complete Wetgeving welzijn op het werk voor preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en veiligheidsexperten kunt u nu raadplegen in de gedrukte uitgave "Wetgeving Welzijn op het werk".

Zomeraanbieding e-training platform - 20% korting

Prevent beschikt over een plug-and-play E-Training oplossing die je niet alleen toegang geeft tot een ruim bestand van kant-en-klare cursussen, maar je ook de mogelijkheid biedt om via een eigen platform op een eenvoudige manier interactieve cursussen op maat samen te stellen, de werknemers individueel op te volgen en certificaten uit te reiken. Verkies je om uitsluitend met standaardcursussen te werken, dan kan je terecht op ons E-Training platform www.preventtv.be dat online videocursussen aanbiedt die geënt zijn op sterke opleidingsfilms.

Actie 20/20

Op 1 december 2017 viert Prevent zijn 20ste verjaardag. Dit zullen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We laten u alvast graag meegenieten met onze actie 20/20. 

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.

Winnaar iPad op Secura

Op de Secura beurs kon je als bezoeker aan de stand van Prevent een iPad Mini winnen. Tom Vanderstappen was de gelukkige. Tom werkt bij de Stad Aarschot en heeft er een breed takenpakket. Hij werkt er als ploegverantwoordelijke van de verkeersdienst, de onderhoudsdienst, de dienst logistiek en de winterdienst.  

Winnaar in de kijker

Als je je tijdens onze eindejaarsactie abonneerde op het complementaire pakket PreventAssist en PreventLex, maakte je kans op een iPad Air 2. Barbara Craenen van GOB De Kiem in Aarschot kwam als winnaar uit de bus.

PreventActio: Een maandblad ter ondersteuning van de veiligheidscultuur

Communiceren en sensibiliseren in functie van een verbetering van de veiligheidscultuur is een continu proces waarin voortdurend getracht wordt om de aandacht en de alertheid van alle medewerkers voor de veiligheid in de organisatie te behouden.

Filmmateriaal voor het versterken van de veiligheidscultuur

Voor het versterken van de veiligheidscultuur is de preventieadviseur vaak op zoek naar didactische hulpmiddelen. 

Veiligheidscultuurtraject: Daf case study

In Nederland heeft Prevent met succes een cultuurtraject bij DAF Trucks begeleid waarbij het bedrijf heeft ingezet op communicatie en sensibilisatie die verder reikt dan enkel de overdracht van kennis over veiligheid.   

Een iPad Air voor de nieuwste klant

Uit de geïnteresseerden van ons online aanbod via www.prevent.be trok een onschuldige hand deze winnares van een gloednieuwe iPad Air: Inge Roosen, van het Grobbendonkse meststoffenbedrijf Janssens Smeets.    

Vier nieuwe opleidingsfilms in het Safety-TV aanbod

Safety-TV bestaat uit krachtige opleidingsfilms die de boodschap op een aantrekkelijke, moderne manier overbrengen. Zowel de goede praktijken als de mogelijke gevolgen van het niet-naleven van de regels worden levensecht in beeld gebracht. 4 nieuwe titels zijn toegevoegd aan het aanbod:  - Bouw: basisprincipes veiligheid  - Lawaai en gehoorbescherming  - Grensoverschrijdend gedrag op het werk  - Ouderenzorg. Test Safety-TV gratis uit.

Nieuwe symbolen voor gevaarlijke producten: bent u er klaar voor?

De CLP verordening (EG/1272/2008) wijzigde de indeling en etikettering van gevaarlijke producten. De vertrouwde oranje gevarensymbolen maakten plaats voor ruitvormige rood-zwarte symbolen. Op 1 juni 2015 loopt de overgangstermijn af. Van dan af moeten alle producten de nieuwe symbolen dragen.

PreventLex in een nieuw kleedje

PreventLex is volledig vernieuwd. De website zit in een nieuwe lay-out maar is vooral gebruiksvriendelijker en makkelijker doorzoekbaar. 

Bekroning beste eindwerken - gouden giraf

Tijdens de uitreiking van de diploma's van Prevent-Academy van de afgestudeerden van het aademiejaar 2013-2014 werd de Gouden giraf uitgereikt, een prijs voor het beste en meest innovatieve eindwerk in zijn categorie. De benaming van de prijs wijst op het innovatieve karakter, het durven in vraag stellen van structuren en cultuur, als hefboom voor verandering, visie en leiderschap.