Nieuws

Vacatures bij Prevent

Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken?   

Fotowedstrijd: Veiligheid heeft nooit vakantie!

Fotowedstrijd Prevent: Veiligheid heeft nooit vakantie!
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’. De regels zijn eenvoudig: als je op vakantie getuige bent van een opmerkelijke werksituatie, leg die dan vast met je fototoestel en stuur je foto(s) voor 15 oktober naar onze redactie. Zijn welkom: foto’s van gevaarlijke situaties maar even goed foto’s van goede praktijken. Ook hoef je je niet te beperken tot arbeidssituaties; opvallende pictogrammen, leuke affiches, creatieve of zelfgemaakte pbm, … Kortom, alles wat te maken heeft met het werk. Uiteraard worden de creatiefste inzendingen beloond.

prevent[e]Training + bijscholing: Besloten ruimten

prevent[e]Training: Besloten ruimten
Ieder jaar komen mensen om het leven bij ongevallen in besloten ruimten omdat ze zich niet bewust zijn van de risico’s en dus ook niet de gepaste preventiemaatregelen nemen. Als men zich bewust is van de risico’s in besloten ruimten, kan men heel wat ongevallen voorkomen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Explosie- en brandgevaar

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Explosie- en brandgevaar
De affiches "Explosie- en brandgevaar", "Geef vuur geen kans" en "Elektriciteit - geen water" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het risico op brand en explosies.

preventFocus: Explosieveiligheid

preventFocus: Explosieveiligheid
preventFocus magazine - juni 2019 Een explosie kan een volledig bedrijf in enkele seconden van de kaart vegen en vele mensenlevens kosten.

prevent[e]Training: pbm

prevent[e]Training: pbm
Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het correct dragen van de aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van ongevallenpreventie. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven.  

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze
preventFocus magazine - mei 2019    Veiligheidshelmen zijn er in verscheidene types. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk om te weten welke bescherming de veiligheidshelm biedt. De geharmoniseerde norm waaraan de helm beantwoordt, geeft hierover meer informatie.

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners
Net zoals werken in de thuiszorg, gaat werken in een rust- en verzorgingstehuis gepaard met specifieke risico’s en gevaren. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidsproblemen ontstaan waardoor medewerkers ziek thuis moeten blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen
De affiches "Gevaar voor de gezondheid", "Opgelet voor bijtende producten" en "Explosie- en brandgevaar" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede bescherming tegen gevaarlijke producten.

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg
preventFocus magazine - april 2019  Cytostatica worden frequent gebruikt bij de behandeling van kanker. Het gebruik heeft mogelijk nadelige effecten op de gezondheid van de werknemer die in contact komt met deze middelen en hun uitscheidingsproducten.

Prevent op WorkSafe: bedankt!

Prevent op WorkSafe
Bedankt aan iedereen die onze stand op WorkSafe heeft bezocht en onze workshops over veiligheidscultuur heeft bijgewoond!

Ergoscan® in uw bedrijf

Ergoscan® in uw bedrijf
Wist u dat... Prevent ook een Ergoscan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

prevent[e]Training: Manueel hanteren van lasten & MSA - Industrie

prevent[e]Training: Manueel hanteren van lasten & MSA - Industrie
In ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over ergonomische principes bij het manueel hanteren van lasten in de industrie.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie
De affiches "Een rug voor het leven? Til verstandig", "Help je rug" en "Staand werk: wissel je houding" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en tilmethode.

preventFocus: Ergonomie en veiligheidsschoenen

preventFocus maart 2019
preventFocus magazine - maart 2019  Wereldwijd bestaan er vijf voettypes. De Egyptische voet komt het vaakst voor. Desondanks worden industriële schoenen voor Griekse voeten gemaakt. Dit is problematisch, want knellende schoenen liggen aan de basis van heel wat pathologieën.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf
Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Medicijnen en alcohol op het werk

Prevent affiches Medicijnen en alcohol op het werk
De affiches "Medicijnen en werk, soms een gevaarlijke combinatie" en "Alcohol en werk, een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren van deze middelen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk
Alcohol, drugs en medicijnen kunnen je gezondheid, je prestaties, je reflexen en je coördinatie beïnvloeden.