Nieuws

PreventAwards voor beste eindwerken

Op vrijdag 19 oktober 2018 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de PreventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen
Professionele chauffeurs kloppen vaak lange uren en rijden dikwijls 's nachts. Naast eventuele gezondheidsrisico's brengt dit ook risico's op het vlak van verkeersveiligheid met zich mee. Vermoeidheid kan immers snel toeslaan.

preventFocus: Nachtarbeid en kanker

preventFocus november 2018
preventFocus magazine - november 2018 - Zowat 20% van de huidige beroepsbevolking doet ploegen- of nachtwerk in onze 24/7-maatschappij. Mensen zijn van nature uit dagdieren. Bij shiftwork is er een verhoogd risico op tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, diabetes en metabool syndroom. Een vraag die tegenwoordig ook vaak gesteld wordt, is: "Is er een link tussen het ontstaan van kanker en werken tijdens de nacht?"

preventCheck: Inzicht in preventie en welzijn in uw organisatie

preventCheck: Inzicht in preventie en welzijn in uw organisatie
Prevent ontwikkelde samen met het VBO de handige online tool preventCheck waarmee u kan nagaan op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in uw bedrijf of organisatie aangepakt wordt. 

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie
De affiches "Zithouding" en "Stel je beeldscherm goed op" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en opstelling van het beeldscherm.

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor
Beeldschermwerk is wijd verspreid. Of u nu van thuis uit werkt of op kantoor zelf, u bent dikwijls uren aan het kijken naar een computerscherm. Langdurig werken in een belastende houding kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen. Dat komt meestal omdat ergonomische principes niet gevolgd worden. De oplossingen zijn doorgaans relatief simpel en vragen slechts kleine en goedkope aanpassingen.

preventFocus: Reglementair kader van telewerk

preventFocus: Reglementair kader van telewerk
preventFocus magazine - oktober 2018 - Telewerk wordt steeds meer gezien als een goede piste om het professionele en het familiale leven op elkaar af te stemmen. 

Onze cursisten aan het woord

Prevent: Onze cursisten aan het woord
De start van het nieuwe schooljaar betekende ook dit jaar weer dat preventAcademy een groot aantal nieuwe cursisten mocht verwelkomen. Onder hen Mario, Luc, Siegert en Kristel die in september alle vier startten met de multidisciplinaire basisopleiding.

Prevent op WorkSafe

27 & 28 maart 2019 – Antwerp Expo Secura, het grootste Belgische trefpunt voor preventieadviseurs en facilitymanagers, wordt WorkSafe en verhuist in 2019 naar Antwerp Expo. 

Ergoscan® in uw bedrijf

Prevent Ergoscan in uw bedrijf
Wist u dat... Prevent ook een Ergoscan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Medicijnen en alcohol op het werk

Prevent affiches Medicijnen en alcohol op het werk
De affiches "Medicijnen en werk, soms een gevaarlijke combinatie" en "Alcohol en werk, een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren van deze middelen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk
Alcohol, drugs en medicijnen kunnen je gezondheid, je prestaties, je reflexen en je coördinatie beïnvloeden.

preventFocus: Prestatieverhogende middelen en werk

preventFocus magazine - september 2018 Het gebruik van prestatieverhogende middelen komt ook voor op de werkvloer.

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

prevent[e]Training grensoverschrijdend gedrag
Ook in ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag

Affiches Prevent grensoverschrijdend gedrag
Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen en op termijn oorzaak kunnen zijn van een burn-out. Slachtoffers kunnen er naast geestelijke problemen ook fysieke klachten aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag.

preventActio: Getuigenis werken met reuma in de zorgsector en re-integratie

In ons magazine preventActio verscheen onlangs de getuigenis van Frank, een 28-jarige jongeman die als logopedist op de revalidatieafdeling in een ziekenhuis werkt. Hij lijdt al jaren aan reuma en kreeg onlangs twee nieuwe heupen. Na een lange periode van revalideren, is de re-integratie op de werkvloer voor hem vlot verlopen.

preventFocus: Reuma op het werk

preventFocus magazine, juni 2018 - Reuma is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die doorgaans gekenmerkt worden door ontstekingen, stijfheid, pijn en vermoeidheid, en die kunnen leiden tot beperkingen. Werknemers die aan reuma lijden, kunnen hun beperking laten erkennen als arbeidshandicap. Reuma kan patiënten immers niet enkel in het dagelijkse leven hinderen, ook het uitvoeren van een job kan erdoor bemoeilijkt worden.

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.