Nieuws

prevent[e]Training: pbm

prevent[e]Training: pbm
Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het correct dragen van de aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm

Affiches als sensibilisatiemateriaal: pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van ongevallenpreventie. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven.  

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze

preventFocus: Veiligheidshelmen: normen helpen bij het maken van de juiste keuze
preventFocus magazine - mei 2019    Veiligheidshelmen zijn er in verscheidene types. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk om te weten welke bescherming de veiligheidshelm biedt. De geharmoniseerde norm waaraan de helm beantwoordt, geeft hierover meer informatie.

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners

prevent[e]Training: Ouderenzorg: veiligheid & gezondheid voor zorgverleners
Net zoals werken in de thuiszorg, gaat werken in een rust- en verzorgingstehuis gepaard met specifieke risico’s en gevaren. Als gevolg hiervan kunnen gezondheidsproblemen ontstaan waardoor medewerkers ziek thuis moeten blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners. Maar in een rust- en verzorgingstehuis komen ook andere risico’s en gevaren voor, zoals het gedrag van bewoners die soms agressief zijn.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen

Affiches als sensibilisatiemateriaal: gevaarlijke stoffen
De affiches "Gevaar voor de gezondheid", "Opgelet voor bijtende producten" en "Explosie- en brandgevaar" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede bescherming tegen gevaarlijke producten.

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg

preventFocus: Gebruik van cytostatica in de ambulante zorg
preventFocus magazine - april 2019  Cytostatica worden frequent gebruikt bij de behandeling van kanker. Het gebruik heeft mogelijk nadelige effecten op de gezondheid van de werknemer die in contact komt met deze middelen en hun uitscheidingsproducten.

Prevent op WorkSafe: bedankt!

Prevent op WorkSafe
Bedankt aan iedereen die onze stand op WorkSafe heeft bezocht en onze workshops over veiligheidscultuur heeft bijgewoond!

Ergoscan® in uw bedrijf

Ergoscan® in uw bedrijf
Wist u dat... Prevent ook een Ergoscan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

prevent[e]Training: Manueel hanteren van lasten & MSA - Industrie

prevent[e]Training: Manueel hanteren van lasten & MSA - Industrie
In ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over ergonomische principes bij het manueel hanteren van lasten in de industrie.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Ergonomie
De affiches "Een rug voor het leven? Til verstandig", "Help je rug" en "Staand werk: wissel je houding" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en tilmethode.

preventFocus: Ergonomie en veiligheidsschoenen

preventFocus maart 2019
preventFocus magazine - maart 2019  Wereldwijd bestaan er vijf voettypes. De Egyptische voet komt het vaakst voor. Desondanks worden industriële schoenen voor Griekse voeten gemaakt. Dit is problematisch, want knellende schoenen liggen aan de basis van heel wat pathologieën.

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk

prevent[e]Training: Grensoverschrijdend gedrag op het werk
In ons prevent[e]Trainingaanbod is een opleidingsvideo beschikbaar over grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag

Prevent: Affiches als sensibilisatiemateriaal: Grensoverschrijdend gedrag
Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld zijn gedragingen die niet door de beugel kunnen en op termijn oorzaak kunnen zijn van een burn-out. Slachtoffers kunnen er naast geestelijke problemen ook fysieke klachten aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag.

preventFocus: Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

preventFocus: Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?
preventFocus magazine - februari 2019 Technologia, expertisebureau in arbeidsorganisatie, werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde het bureau in een ander groot telecombedrijf een plan om psychosociale risico’s te voorkomen.

Onze cursisten aan het woord

Prevent - Onze cursisten aan het woord
De start van het nieuwe jaar betekende ook nu weer dat preventAcademy een groot aantal nieuwe cursisten mocht ontvangen. We verwelkomden echter niet alleen nieuwe cursisten, maar namen ook afscheid van enkele vertrouwde gezichten

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Het belang van informatie-uitwisseling

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Het belang van informatie-uitwisseling
Communiceren is belangrijk, niet enkel in het dagelijkse leven maar ook op het werk. Aangezien contractoractiviteiten extra risico’s inhouden, is het van groot belang om voldoende informatie met hen uit te wisselen. Dit geldt uiteraard niet enkel voor de samenwerking met contractors, maar ook voor die met alle (nieuwe) collega's.

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Iedereen is mee verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving, zowel werkgevers als werknemers als derden. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, ongeacht de uitgeoefende functie.

preventFocus: Contractorbeleid Janssen Pharmaceutica valt weer in de prijzen

preventFocus: Contractorbeleid Janssen Pharmaceutica valt weer in de prijzen
preventFocus magazine - januari 2019 Voor de tweede keer in tien jaar tijd kreeg een preventieadviseur van Janssen Pharmaceutica de prijs van Preventieadviseur van het Jaar. Agoria beloont met deze prijs bedrijven die zich onderscheiden met hun veiligheidsbeleid voor werknemers en contractoren. Elke dag zijn er in de Belgische vestigingen van het bedrijf zo’n 1200 tot 1300 mensen aan de slag die niet tot het eigen personeel horen.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf
Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?