Nieuws

Fotowedstrijd 2020

Fotowedstrijd Prevent 2020
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’. Ben je deze zomer getuige van een opmerkelijke werksituatie, leg die dan vast met je fototoestel en stuur je foto(’s) voor 30 september 2020 naar onze editor [at] prevent [dot] be (redactie)

Nieuw AREI op preventLex

Nieuw AREI op preventLex
Op 1 juni 2020 trad het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) in werking. Het volledige AREI (boeken 1, 2 en 3 en ook de concordantietabellen van deze boeken van het nieuwe AREI zijn nu beschikbaar op preventLex.

Vacatures verspreiden via onze kanalen

Vacatures verspreiden via onze kanalen
Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken? Prevent bereikt via zijn online communicatiekanalen, nieuwsbrieven en magazines een ruim publiek van deskundigen. Meer info

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming
In de meeste gevallen ontwikkelen gehoorproblemen zich zo langzaam dat men er zich niet eens bewust van is. Gehoorproblemen zijn meestal blijvend. Lawaai kan ook omwille van andere redenen gevaarlijk zijn. Soms kan men door het lawaai of door de gehoorbescherming de waarschuwingen van collega’s niet horen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen meer gestresseerd raken wanneer ze moeten communiceren in lawaaierige omstandigheden, waar ze moeten roepen en zich moeten inspannen om elkaar te verstaan.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming
De affiches "Bescherm je gehoor, ook thuis", "Je gehoor, kwetsbare onderdelen" en "Bescherm altijd je gehoor" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van het dragen van gehoorbescherming.

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen
preventFocus-magazine – juni 2020   De toelaatbare geluidsemissie van een machine wordt in hoge mate bepaald door de omgeving waarvoor deze bestemd is: in een kantoorruimte is dat doorgaans 55 dB(A), want vanaf die drempel wordt de concentratie verhinderd; voor werkplaatsen waar manuele arbeid verricht wordt, is dat 80 dB(A) (indien haalbaar). Dat lukt enkel indien grenzen gesteld worden aan het geluidsvermogen van machines en installaties.

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid
Elektriciteit is een van de meest krachtige en nuttige natuurkrachten, maar tegelijk ook een van de gevaarlijkste. Omdat we zo vaak in alle veiligheid elektriciteit gebruiken, vergeten we makkelijk hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden worden veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit
De affiches "Gebruik geen lapmiddelen", "Contactdoos: niet overbelasten" en "Ook lage spanning kan dodelijk zijn" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren die (werken met) elektriciteit met zich mee kan brengen.

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen
preventFocus-magazine – mei 2020 Voor wie in contact komt met elektrische installaties onder spanning, dreigen twee gevaren: elektrisering (en soms zelfs elektrocutie) en vlamboogongevallen. Het aantal verloren werkdagen door elektrisering neemt volgens OSHA de laatste 20 jaar af, maar deze positieve evolutie wordt ruimschoots gecompenseerd door het ernstige lichamelijk letsel dat kan ontstaan door de gevolgen van een vlamboogongeval.

prevent[e]Training: Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

prevent[e]Training: Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)
De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als u de principes van pbm begrijpt. Uw leven kan ervan afhangen. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven. Helaas zijn er nog heel wat onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ademhalingsbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ademhalingsbescherming
De affiches "Adem geen stof in" en "Ademen is leven. Bescherm... je ademhaling" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het nut van ademhalingsbescherming.

preventFocus: Covid-19 en ademhalingsmaskers

preventFocus: Covid-19 en ademhalingsmaskers
preventFocus-magazine – april 2020  Het Covid-19-virus wordt overgedragen via neusvocht, speeksel en druppeltjes die we uitstoten bij het praten, hoesten of niezen. Welk type beschermingsmasker kan men best gebruiken: een chirurgisch masker of een FFP-masker?

Preventie omtrent ergonomie

Preventie omtrent ergonomie (Prevent)
De nieuwe EU-OSHA-campagne (2020-2022) spitst zich toe op de preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA). MSA blijven een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Een deel van deze problemen kunnen door een goed uitgebouwd preventiebeleid voorkomen worden. Prevent kan uw bedrijf hierbij op verschillende manieren ondersteunen.

preventFocus: Musculoskeletale aandoeningen in cijfers

preventFocus: Musculoskeletale aandoeningen in cijfers
preventFocus-magazine – maart 2020 Musculoskeletale aandoeningen zijn de meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen. Een rapport opgesteld in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengt de cijfers samen.  

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen
Professionele chauffeurs kloppen vaak lange uren en rijden dikwijls 's nachts. Naast eventuele gezondheidsrisico's brengt dit ook risico's op het vlak van verkeersveiligheid met zich mee. Vermoeidheid kan immers snel toeslaan. 

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Verkeersveiligheid

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Verkeersveiligheid
De affiches "Hou het veilig en gezond, ook onderweg" en "Meer hoffelijkheid, minder stress" kunnen voor u als preventieadviseur een hulpmiddel zijn om alle werknemers bewust te maken van het belang van een veilig rijgedrag.

preventFocus: Gestructureerde aanpak van arbeidsongevallen op de weg met ISO 39001?

preventFocus: Gestructureerde aanpak van arbeidsongevallen op de weg met ISO 390
preventFocus-magazine – februari 2020 - De financiële consequenties van een wegongeval binnen de werkuren of op de route van en naar het werk zijn belangrijk. ISO 39001 kan organisaties helpen om een verkeersveiligheidsbeleid uit te bouwen.

preventActio: geïnformeerde werknemers maken het verschil!

preventActio: geïnformeerde werknemers maken het verschil!
Het magazine preventActio is gericht aan alle werknemers en heeft tot doel hen te sensibiliseren en preventie en welzijn op het werk en thuis te promoten. Het bevat vele praktische tips, wist-je-datjes, een quiz, ... Elke maand wordt een thema dieper uitgewerkt.

preventAwards voor beste eindwerken

preventAwards voor beste eindwerken
Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward, die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.