Nieuws

Sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit en brand

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Elektriciteit en brand
Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden wordt veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

preventFocus: Risicoanalyse brand

 preventFocus: Risicoanalyse brand
Brandpreventie begint met het maken van een risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse is het van belang om rekening te houden met de mogelijke oorzaken van brand en de verschillende factoren die het brandrisico beïnvloeden. Een regelmatige bijsturing van de analyse, zeker in geval van wijzigingen, is noodzakelijk.

preventAwards editie 2020 en 2021 voor beste eindwerken

Op vrijdag 22 oktober 2021 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy. Vorig jaar kon de uitreiking helaas niet doorgaan vanwege de pandemie. Daarom was het dit jaar een speciale editie en werden de afgestudeerden van zowel 2020 als 2021 in de bloemetjes gezet. Ook werden de beste eindwerken van deze twee jaren in de categorieën preventieadviseur niveau 1 en 2, preventieadviseur psychosociale aspecten, milieucoördinator niveau A en B, en veiligheidscoördinator beloond met een preventAward. Wie waren de genomineerden en wie zijn de winnaars?

Praktijkopleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)

Praktijkopleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)
Deze opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken op hoogte

Sensibiliseringsmateriaal: Werken op hoogte
Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je een val van hoogte kan voorkomen. Wacht niet totdat een van je collega's valt, vooraleer aan preventie te denken.

preventFocus: Steigers

preventFocus: Steigers
Steigers zijn er in vele soorten. Het werken met steigers vergt maatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te verzekeren, zowel bij de (de)montage als tijdens het werken op de steigers.

Online opleiding: Besloten ruimten

Online opleiding Prevent: Besloten ruimten
Deze opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als 'besloten' kan beschouwd worden, wat een impact heeft op de maatregelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Besloten ruimten
Als je je bewust bent van de risico’s van werken in besloten ruimten, kan je heel wat ongevallen voorkomen.  

preventFocus: Werken in besloten ruimten

preventFocus: Werken in besloten ruimten
Besloten ruimten zijn zeer risicovolle werkplaatsen. De verschillende risico’s en de meestal nauwe of moeilijk te bereiken vluchtweg maken een grondige voorbereiding en een goede begeleiding noodzakelijk.

Preventie rond gevaarlijke stoffen

Prevent kan u op verschillende manieren ondersteunen bij het aanpakken van de preventie rond gevaarlijke stoffen in uw organisatie.

Online opleidingen: Toolboxen

Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen: ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines, ...

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid in de bouw

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: veiligheid in de bouw
Het werk op een bouwwerf kan zwaar zijn. Vaak werkt men op verschillende werven, volgens verschillende procedures, met andere taken, met nieuwe collega's en met andere moeilijkheden en gevaren. Veiligheid in de bouw en op de bouwwerf is de verantwoordelijkheid van iedereen, of men nu nieuw is in de job of al twintig jaar ervaring heeft. Veiligheid moet een prioriteit zijn van bij het ontwerp, tijdens elke stap van de werken.
: Bouw

preventFocus - Bouw van een windmolen: interactie tussen preventiedienst en veiligheidscoördinatie

preventFocus - Bouw van een windmolen
Op de terreinen van Janssen Pharmaceutica werd een windmolen gebouwd. 

Fotowedstrijd 2021: Veiligheid heeft nooit vakantie

Fotowedstrijd Prevent 2021: Veiligheid heeft nooit vakantie
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’. Ben je deze zomer getuige van een opmerkelijke werksituatie? Leg die dan vast met je fototoestel en stuur je foto(’s) voor 30 september 2021 naar editor [at] prevent [dot] be (onze redactie).

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.

Winnaar iPad op Secura

Op de Secura beurs kon je als bezoeker aan de stand van Prevent een iPad Mini winnen. Tom Vanderstappen was de gelukkige. Tom werkt bij de Stad Aarschot en heeft er een breed takenpakket. Hij werkt er als ploegverantwoordelijke van de verkeersdienst, de onderhoudsdienst, de dienst logistiek en de winterdienst.

 

Winnaar in de kijker

Als je je tijdens onze eindejaarsactie abonneerde op het complementaire pakket PreventAssist en PreventLex, maakte je kans op een iPad Air 2. Barbara Craenen van GOB De Kiem in Aarschot kwam als winnaar uit de bus.

PreventActio: Een maandblad ter ondersteuning van de veiligheidscultuur

Communiceren en sensibiliseren in functie van een verbetering van de veiligheidscultuur is een continu proces waarin voortdurend getracht wordt om de aandacht en de alertheid van alle medewerkers voor de veiligheid in de organisatie te behouden.