Nieuws

Online opleidingen: Toolboxen

Toolboxen zijn korte informatiemomenten op de werkplek om de medewerkers te informeren rond specifieke veiligheids- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen: ergonomie, omgaan met gevaarlijke producten, machines, ...

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid in de bouw

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: veiligheid in de bouw
Het werk op een bouwwerf kan zwaar zijn. Vaak werkt men op verschillende werven, volgens verschillende procedures, met andere taken, met nieuwe collega's en met andere moeilijkheden en gevaren. Veiligheid in de bouw en op de bouwwerf is de verantwoordelijkheid van iedereen, of men nu nieuw is in de job of al twintig jaar ervaring heeft. Veiligheid moet een prioriteit zijn van bij het ontwerp, tijdens elke stap van de werken.
: Bouw

preventFocus - Bouw van een windmolen: interactie tussen preventiedienst en veiligheidscoördinatie

preventFocus - Bouw van een windmolen
Op de terreinen van Janssen Pharmaceutica werd een windmolen gebouwd. 

Fotowedstrijd 2021: Veiligheid heeft nooit vakantie

Fotowedstrijd Prevent 2021: Veiligheid heeft nooit vakantie
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’. Ben je deze zomer getuige van een opmerkelijke werksituatie? Leg die dan vast met je fototoestel en stuur je foto(’s) voor 30 september 2021 naar editor [at] prevent [dot] be (onze redactie).

Online opleiding: Vertrouwenspersoon

Online opleiding: Vertrouwenspersoon
Vijfdaagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s. 

Sensibiliseringsmateriaal: online etiquette en (cyber)pesten

Sensibiliseringsmateriaal: online etiquette en (cyber)pesten
De voorbije decennia hebben de computer- en informatietechnologieën onze manier van communiceren ingrijpend veranderd. Samen met de nieuwe communicatievormen doken ook nieuwe risico's op voor de veiligheid en de privacy van de gebruiker. Zowel in ons privéleven als op het werk worden we met deze risico's geconfronteerd.

preventFocus: Terugvinden van digitale informatie

preventFocus: Terugvinden van digitale informatie
Informatie wordt al jaren bewaard in files, die verdeeld worden over folders. Een streng beleid is nodig om dit op langere termijn overzichtelijk te houden. Gelukkig komen er meer en meer digitale oplossingen op de markt die helpen bij het documentbeheer.

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…
preventFocus-magazine – april 2021        Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft heel wat expertise opgebouwd rond evacuatiehulpmiddelen. Toch is evacuatie niet het eerste waar zij aan denken als er een brandalarm afgaat.

HVK-opleiding van Prevent in Nederland officieel erkend

HVK Prevent in Nederland
Met trots mogen wij aankondigen dat de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) van Prevent in Nederland officieel opgenomen is in de lijst van erkende opleidingen van adviesbureau Hobéon SKO. Dankzij deze erkenning is onze opleiding nu een van de slechts zeven geaccrediteerde HVK-opleidingen in heel Nederland.

Online opleiding: Besloten ruimten

De opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als 'besloten' kan beschouwd worden, hetgeen een impact heeft op de maatregelen. De risico’s van de ruimte en van het werken in de ruimte komen aan bod, de levensreddende maatregelen voor en tijdens het betreden van de ruimte, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen, en de arbeids- en reddingsmiddelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken in besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Werken in besloten ruimten
Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken.

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen
preventFocus-magazine – februari 2021         Regelmatig is in het nieuws te horen dat er bij een brand of een chemisch incident mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en dat de brandweer metingen uitvoert. De huidige meetinstrumenten en -strategieën van de brandweer hebben beperkingen, maar volgens Bruno Reiners, adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en meetploegverantwoordelijke bij de brandweer, is er beterschap op komst.

Winnaars fotowedstrijd 2020

Een vierkoppige jury heeft drie winnaars gekozen uit de inzendingen voor de fotowedstrijd 'Veiligheid heeft nooit vakantie'. Net als de voorbije jaren was het ook dit jaar geen sinecure om een winnaar aan te duiden.

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.

Winnaar iPad op Secura

Op de Secura beurs kon je als bezoeker aan de stand van Prevent een iPad Mini winnen. Tom Vanderstappen was de gelukkige. Tom werkt bij de Stad Aarschot en heeft er een breed takenpakket. Hij werkt er als ploegverantwoordelijke van de verkeersdienst, de onderhoudsdienst, de dienst logistiek en de winterdienst.