Nieuws

Veiligheids- en gezondheidsdagen rond omgaan met stress

Veiligheids- en gezondheidsdagen rond omgaan met stress
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.  Een van de vele mogelijke thema's uit ons aanbod is het omgaan met stress.

Sensibiliseringsmateriaal: grensoverschrijdend gedrag

Affiche Prevent: Respecteer elkaar
Slachtoffers van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk kunnen hier geestelijke en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan het ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen medewerkers

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen
preventFocus-magazine – september 2020    Wat maakt dat iemand melk neemt bij zijn koffie en zijn collega niet? Misschien drinkt de andere zelfs wel liever thee? Zo banaal als dit voorbeeld start het verschil tussen mensen. Ook op de werkvloer. Een goed diversiteitsbeleid is van cruciaal belang om hokjesdenken te vermijden en ervoor te zorgen dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Online infomoment preventAcademy

Online infomoment preventAcademy
Op donderdag 24 september nodigen we iedereen uit om online kennis te maken met enkele opleidingen die door preventAcademy in het najaar van 2020 georganiseerd worden.

Fotowedstrijd 2020

Fotowedstrijd Prevent 2020
Prevent nodigt je uit om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerwedstrijd ‘Veiligheid heeft nooit vakantie’. Ben je deze zomer getuige van een opmerkelijke werksituatie, leg die dan vast met je fototoestel en stuur je foto(’s) voor 30 september 2020 naar onze editor [at] prevent [dot] be (redactie)

Nieuw AREI op preventLex

Nieuw AREI op preventLex
Op 1 juni 2020 trad het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) in werking. Het volledige AREI (boeken 1, 2 en 3 en ook de concordantietabellen van deze boeken van het nieuwe AREI zijn nu beschikbaar op preventLex.

Vacatures verspreiden via onze kanalen

Vacatures verspreiden via onze kanalen
Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken? Prevent bereikt via zijn online communicatiekanalen, nieuwsbrieven en magazines een ruim publiek van deskundigen. Meer info

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming
In de meeste gevallen ontwikkelen gehoorproblemen zich zo langzaam dat men er zich niet eens bewust van is. Gehoorproblemen zijn meestal blijvend. Lawaai kan ook omwille van andere redenen gevaarlijk zijn. Soms kan men door het lawaai of door de gehoorbescherming de waarschuwingen van collega’s niet horen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen meer gestresseerd raken wanneer ze moeten communiceren in lawaaierige omstandigheden, waar ze moeten roepen en zich moeten inspannen om elkaar te verstaan.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming
De affiches "Bescherm je gehoor, ook thuis", "Je gehoor, kwetsbare onderdelen" en "Bescherm altijd je gehoor" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van het dragen van gehoorbescherming.

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen
preventFocus-magazine – juni 2020   De toelaatbare geluidsemissie van een machine wordt in hoge mate bepaald door de omgeving waarvoor deze bestemd is: in een kantoorruimte is dat doorgaans 55 dB(A), want vanaf die drempel wordt de concentratie verhinderd; voor werkplaatsen waar manuele arbeid verricht wordt, is dat 80 dB(A) (indien haalbaar). Dat lukt enkel indien grenzen gesteld worden aan het geluidsvermogen van machines en installaties.

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid
Elektriciteit is een van de meest krachtige en nuttige natuurkrachten, maar tegelijk ook een van de gevaarlijkste. Omdat we zo vaak in alle veiligheid elektriciteit gebruiken, vergeten we makkelijk hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden worden veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit
De affiches "Gebruik geen lapmiddelen", "Contactdoos: niet overbelasten" en "Ook lage spanning kan dodelijk zijn" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren die (werken met) elektriciteit met zich mee kan brengen.

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen
preventFocus-magazine – mei 2020 Voor wie in contact komt met elektrische installaties onder spanning, dreigen twee gevaren: elektrisering (en soms zelfs elektrocutie) en vlamboogongevallen. Het aantal verloren werkdagen door elektrisering neemt volgens OSHA de laatste 20 jaar af, maar deze positieve evolutie wordt ruimschoots gecompenseerd door het ernstige lichamelijk letsel dat kan ontstaan door de gevolgen van een vlamboogongeval.

prevent[e]Training: Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

prevent[e]Training: Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)
De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als u de principes van pbm begrijpt. Uw leven kan ervan afhangen. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven. Helaas zijn er nog heel wat onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, met ongevallen tot gevolg.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ademhalingsbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ademhalingsbescherming
De affiches "Adem geen stof in" en "Ademen is leven. Bescherm... je ademhaling" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het nut van ademhalingsbescherming.

preventFocus: Covid-19 en ademhalingsmaskers

preventFocus: Covid-19 en ademhalingsmaskers
preventFocus-magazine – april 2020  Het Covid-19-virus wordt overgedragen via neusvocht, speeksel en druppeltjes die we uitstoten bij het praten, hoesten of niezen. Welk type beschermingsmasker kan men best gebruiken: een chirurgisch masker of een FFP-masker?

Preventie omtrent ergonomie

Preventie omtrent ergonomie (Prevent)
De nieuwe EU-OSHA-campagne (2020-2022) spitst zich toe op de preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA). MSA blijven een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Een deel van deze problemen kunnen door een goed uitgebouwd preventiebeleid voorkomen worden. Prevent kan uw bedrijf hierbij op verschillende manieren ondersteunen.

preventFocus: Musculoskeletale aandoeningen in cijfers

preventFocus: Musculoskeletale aandoeningen in cijfers
preventFocus-magazine – maart 2020 Musculoskeletale aandoeningen zijn de meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen. Een rapport opgesteld in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) brengt de cijfers samen.  

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

preventAwards voor beste eindwerken

preventAwards voor beste eindwerken
Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward, die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.