Nieuws

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Risico's aanpakken, ieders medewerking gevraagd

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Risico's aanpakken, ieders medewerking g
De affiches "Kijken", "Evalueren" en "Signaleren" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van ieders medewerking bij het aanpakken van risico's.

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat pas wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en bekommerd te zijn om collega’s. Het menselijk gedrag op de werkvloer is een belangrijke, maar vaak vergeten factor bij arbeidsongevallen.

preventFocus: Cijfers over arbeidsongevallen

preventFocus: Cijfers over arbeidsongevallen
preventFocus-magazine – januari 2020 In 2018 steeg het aantal arbeidsongevallenaangiften ten opzichte van 2017. De frequentiegraad blijft echter op hetzelfde niveau. Jonge werknemers lopen een grotere kans op een arbeidsongeval dan werknemers uit oudere leeftijdscategorieën.  

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Alcohol, drugs en medicijnen

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Alcohol, drugs en medicijnen
De affiches "Alcohol verdubbelt het werk", "Alcohol en werk: een gevaarlijke combinatie!" en "Medicijnen en werk: soms een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de risico's die werken onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen met zich mee kunnen brengen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk
Alcohol en drugs kunnen de gezondheid, prestaties, reflexen en coördinatie beïnvloeden. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van alcohol- en druggebruik op het werk, en hoe de veiligheid van collega's, klanten en zichzelf hierdoor in het gedrang kan komen.

preventFocus: Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid

preventFocus: Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid
preventFocus-magazine – december 2019 Alcohol, drugs en medicatie kunnen de werkvloer onveilig maken. Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen, moeten werkgevers zorgen voor een degelijk alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid). De cao 100 bepaalt de krijtlijnen voor een preventief beleid.

preventAwards voor beste eindwerken

preventAwards voor beste eindwerken
Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward, die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie op kantoor

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie op kantoor
De affiches "Stel je beeldscherm goed op", "Zithouding" en "Fit op kantoor" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en opstelling van het beeldscherm.

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor
Op kantoor is beeldschermwerk wijdverspreid. Langdurig werken in een belastende houding kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen. Dat komt meestal omdat ergonomische principes niet gevolgd worden. Deze videocursus legt uit wat werknemers kunnen doen om de werkplek aan te passen en het beeldscherm op te stellen.

preventFocus: Beeldschermwerk (preventMemo)

preventFocus: Beeldschermwerk (preventMemo)
preventFocus-magazine – november 2019 Beeldschermwerkers zitten vaak langdurig te werken aan een beeldscherm. Om hen toe te laten hun werk op een veilige en gezonde manier te kunnen uitoefenen, is het belangrijk om te zorgen voor een goede werkorganisatie en inrichting van de werkplek.

OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent

OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) heeft drie nieuwe OiRA-tools voorgesteld: een tool voor de horecasector en twee voor het onderwijs.

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen. Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Heftrucks

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Heftrucks
De affiches "Opgepast heftruck", "Zorg voor een lading in balans" en "Passagiers niet toegelaten" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de risico's (die ontstaan door een fout gebruik) van heftrucks.

prevent[e]Training: Heftrucks en veiligheid

prevent[e]Training: Heftrucks en veiligheid
Heftrucks zijn krachtige arbeidsmiddelen indien ze veilig en op de juiste manier gebruikt worden. Met een heftruck kan men zware lasten snel en eenvoudig verplaatsen en zo het risico op rugklachten vermijden. Toch gebeuren er jaarlijks heel wat ernstige ongevallen met heftrucks. Sommige zelfs met dodelijke afloop. Een heftruck kan dus erg gevaarlijk zijn als hij niet veilig gebruikt wordt.

preventFocus: Technische oplossingen voor veiligere interactie intern transport en voetganger

preventFocus: Technische oplossingen voor veiligere interactie intern transport
preventFocus-magazine – oktober 2019    Bij 40% van de ongevallen met een heftruck is een voetganger betrokken. Deze ongevallen zorgen vaak voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Als preventieadviseur is het belangrijk om dit soort ongevallen te onderzoeken om ze in de toekomst te vermijden. preventFocus-magazine – oktober 2019 Bij 40% van de ongevallen met een heftruck is een voetganger betrokken. Deze ongevallen zorgen vaak voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Als preventieadviseur is het belangrijk om dit soort ongevallen te onderzoeken om ze in de toekomst te vermijden.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Vallen vanop hoogte

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Vallen vanop hoogte
De affiches "Van rolstelling naar rolstoel", "Gebruik aangepaste hulpmiddelen" en "In alle omstandigheden: ladder stabiel opstellen" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het risico op vallen vanop hoogte en het foute gebruik van rolsteigers of ladders.

prevent[e]Training: Werken op hoogte

prevent[e]Training: Werken op hoogte
Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk om te weten hoe men een val van hoogte kan voorkomen. Ook bij het werken op een lage hoogte (niet hoger dan 2 meter), moeten de nodige preventiemaatregelen genomen worden.

preventFocus: Een mobiele kraan huren: waaraan moet men denken?

preventFocus: Een mobiele kraan huren: waaraan moet men denken?
preventFocus magazine - september 2019 Ongevallen met omgevallen kranen verschijnen regelmatig in de pers. Een mobiele kraan huren is dan ook niet zonder gevaar, maar wat kan er gedaan worden om dergelijke ongevallen te voorkomen?

Make-over voor preventMemo en preventFocus

Make-over voor preventMemo en preventFocus
preventMemo is een handig instrument ter ondersteuning van uw toolboxmeeting, of kan gebruikt worden als instructiefiche of checklijst bij het uitoefenen van specifieke taken.

Vacatures bij Prevent

Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken?