Nieuws

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers
Prevent biedt een interactieve online ondersteuning aan van de thuiswerker via een video conferencing-platform. Deze dienstverlening, prevent@Home, is erop gericht om gezondheidsklachten bij thuiswerkers te voorkomen.

Online opleidingen rond ergonomie

Prevent: Online opleidingen rond ergonomie
Prevent biedt een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen aan, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Veiligheids- en gezondheidsdagen: ergonomie

Veiligheids- en gezondheidsdagen Prevent: ergonomie
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie voor beeldschermwerkers

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Ergonomie voor beeldschermwerkers
Een slechte opstelling van de werkplaats heeft een negatieve invloed op de efficiëntie van de werknemer en draagt bij tot de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Dat komt meestal omdat de ergonomische principes niet gevolgd worden. De oplossingen zijn doorgaans relatief simpel en vragen slechts kleine en goedkope aanpassingen.

preventFocus: Telewerk (preventMemo)

preventFocus-magazine – november 2020 Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk.

Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag

Prevent: Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer
Het belangrijkste wapen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen is het menselijk gedrag. Een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat pas wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Die verantwoordelijkheid is niet gebonden aan een functie of een activiteit. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en bekommerd te zijn over collega’s.

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder
preventFocus-magazine – oktober 2020      Op 18 september 2019 behaalde de afdeling Hoogspanning van Iris Industry Solutions het certificaat voor de veiligheidsladder trede 3.

Sensibiliseringsmateriaal: grensoverschrijdend gedrag

Affiche Prevent: Respecteer elkaar
Slachtoffers van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk kunnen hier geestelijke en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan het ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen medewerkers

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen
preventFocus-magazine – september 2020    Wat maakt dat iemand melk neemt bij zijn koffie en zijn collega niet? Misschien drinkt de andere zelfs wel liever thee? Zo banaal als dit voorbeeld start het verschil tussen mensen. Ook op de werkvloer. Een goed diversiteitsbeleid is van cruciaal belang om hokjesdenken te vermijden en ervoor te zorgen dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Nieuw AREI op preventLex

Nieuw AREI op preventLex
Op 1 juni 2020 trad het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) in werking. Het volledige AREI (boeken 1, 2 en 3 en ook de concordantietabellen van deze boeken van het nieuwe AREI zijn nu beschikbaar op preventLex.

Vacatures verspreiden via onze kanalen

Vacatures verspreiden via onze kanalen
Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken? Prevent bereikt via zijn online communicatiekanalen, nieuwsbrieven en magazines een ruim publiek van deskundigen. Meer info

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming
In de meeste gevallen ontwikkelen gehoorproblemen zich zo langzaam dat men er zich niet eens bewust van is. Gehoorproblemen zijn meestal blijvend. Lawaai kan ook omwille van andere redenen gevaarlijk zijn. Soms kan men door het lawaai of door de gehoorbescherming de waarschuwingen van collega’s niet horen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen meer gestresseerd raken wanneer ze moeten communiceren in lawaaierige omstandigheden, waar ze moeten roepen en zich moeten inspannen om elkaar te verstaan.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming
De affiches "Bescherm je gehoor, ook thuis", "Je gehoor, kwetsbare onderdelen" en "Bescherm altijd je gehoor" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van het dragen van gehoorbescherming.

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen
preventFocus-magazine – juni 2020   De toelaatbare geluidsemissie van een machine wordt in hoge mate bepaald door de omgeving waarvoor deze bestemd is: in een kantoorruimte is dat doorgaans 55 dB(A), want vanaf die drempel wordt de concentratie verhinderd; voor werkplaatsen waar manuele arbeid verricht wordt, is dat 80 dB(A) (indien haalbaar). Dat lukt enkel indien grenzen gesteld worden aan het geluidsvermogen van machines en installaties.

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen. Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.