Nieuws

Veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers

Veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers
Op 28 april is het weer zover: de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Plant u ook veiligheids- en gezondheidsdagen voor uw medewerkers? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Praktijkopleiding: Preventie van rugklachten

Praktijkopleiding: Preventie van rugklachten
De deelnemers krijgen inzicht in de risicofactoren, het belang van een correcte houding en tiltechnieken, preventiemaatregelen, ... De opleiding op locatie voorziet in een beperkte theoretische uiteenzetting, gevolgd door oefeningen op rugsparende technieken en handelingen. Dit kan aangevuld worden met individuele coaching op de werkplek.

Sensibiliseringsmateriaal: Ouderenzorg en ergonomie

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Ouderenzorg en ergonomie
Werken in een rust- en verzorgingstehuis gaat gepaard met specifieke risico’s en gevaren, met als gevolg gezondheidsproblemen en medewerkers die ziek thuis blijven. Vaak gaat het om rugklachten door het veelvuldig tillen of verplaatsen van bewoners.

preventFocus: Risico’s in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

preventFocus: Risico’s in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Een rapport van EU-OSHA beschrijft de risico’s waarmee werknemers in de gezondheids- en sociale zorg te maken krijgen. De onderzoekers baseerden zich daarvoor op de gegevens uit de drie ESENER-enquêtes. Wat zijn de tendensen op het gebied van veiligheid en gezondheid in de sector? Wat zijn met name de ergonomische en psychosociale risico’s?

Praktijkopleiding intern transport

Praktijkopleiding Prevent intern transport
Onze online opleiding over intern transport (o.a. vorkheftrucks) focust op een goede organisatie en een passend beheer (planning, risicobeoordeling, aangepast gedrag en omgang met het voertuig). Ook de veiligheid van het voertuig zelf, het onderhoud, de zichtbaarheid en de risico’s bij het laden en lossen komen aan bod.

Sensibiliseringsmateriaal: vorkheftrucks

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: vorkheftrucks
Een heftruck kan erg gevaarlijk zijn als hij niet veilig gebruikt wordt. Botsingen, omkantelen en vallende ladingen zijn slechts enkele risico’s.

preventFocus: Heftrucks, keuring en wijzigingen

preventFocus: Heftrucks, keuring en wijzigingen
Heftrucks moeten periodiek gekeurd worden door een deskundig persoon. Wat als men wijzigingen aanbrengt aan een heftruck? En wat houdt het veiligheidslabel SIGMAcert in?

Risicometer en notitieboekje: medewerkers betrekken bij risicobeheer

Risicometer en notitieboekje Prevent: medewerkers betrekken bij risicobeheer
De risicometer is een handig gadget waarmee medewerkers op de werkvloer een eerste inschatting kunnen maken van een risico. 

Praktijkopleiding hiërarchische lijn

Praktijkopleiding Prevent hiërarchische lijn
Interactieve opleiding om de leden van de hiërarchische lijn – iedereen die leiding geeft aan andere werknemers – op hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot preventie en welzijn te wijzen, en hun instrumenten en mogelijkheden aan te reiken om die verantwoordelijkheden op te nemen.

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Sensibiliseringsmateriaal: veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid
Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Het gedrag van elke werknemer is een belangrijke, maar vaak vergeten factor bij arbeidsongevallen.

preventFocus: Werken met derden in een EU-instelling

preventFocus: Werken met derden in een EU-instelling
Marco Sereno is hoofd van de preventieafdeling bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Voor zijn eindwerk over werken met derden in een Europese instelling mocht hij de preventAward voor beste eindwerk binnen de opleiding preventieadviseur niveau 1 (preventAcademy) in ontvangst nemen.

Praktijkopleiding: Gezond leven en werken voor shiftwerkers

Praktijkopleiding Prevent: Gezond leven en werken voor shiftwerkers
Deze informatiesessie sensibiliseert shiftwerkers over gezonde voeding, beweging en een correct en aangepast slaappatroon. De sessie geeft talrijke tips en tricks om vermoeidheid en stress te voorkomen.

Sensibiliseringsmateriaal: Voedselveiligheid en gezondheid

Sensibiliseringsmateriaal: Voedselveiligheid en gezondheid
Een gezonde werkplek zorgt voor een betere levenskwaliteit van de werknemers. Hierdoor zijn zij niet alleen in staat om langer aan de slag te blijven, ook hun jobtevredenheid en betrokkenheid neemt toe. Werknemers die gezond en tevreden zijn, verzuimen minder en zijn productiever.

preventFocus: Werknemersgezondheid

preventFocus: Werknemersgezondheid
Volgens de vierjaarlijkse indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw hebben Vlaamse en Brusselse ondernemingen steeds vaker oog voor de gezondheid van hun medewerkers. Ondanks die positieve conclusie is er nog heel wat ruimte voor verbetering, vooral op het vlak van mentaal welbevinden.

Praktijkopleiding: Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Praktijkopleiding Prevent: Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Deze opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.

Sensibiliseringsmateriaal: Lawaai

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Lawaai

In de meeste gevallen ontwikkelen gehoorproblemen zich zo langzaam dat je je er niet bewust van bent. Gehoorproblemen zijn meestal blijvend. Lawaai kan ook omwille van andere redenen gevaarlijk zijn. Soms kan je door het lawaai de waarschuwingen van collega's niet horen. Ook geraken mensen meer gestresseerd wanneer ze moeten communiceren in lawaaierige omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat je steeds rekening houdt met je blootstelling aan lawaai.

preventFocus: Lawaai

preventFocus: Lawaai
Lawaai op het werk kan het gehoor beschadigen en leiden tot onomkeerbare gehoorschade. Om werknemers te beschermen, is het noodzakelijk om lawaai zoveel mogelijk te vermijden en tot een minimum te beperken.

Sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit en brand

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Elektriciteit en brand
Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden wordt veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

preventFocus: Risicoanalyse brand

 preventFocus: Risicoanalyse brand
Brandpreventie begint met het maken van een risicoanalyse. Bij een dergelijke analyse is het van belang om rekening te houden met de mogelijke oorzaken van brand en de verschillende factoren die het brandrisico beïnvloeden. Een regelmatige bijsturing van de analyse, zeker in geval van wijzigingen, is noodzakelijk.

preventAwards editie 2020 en 2021 voor beste eindwerken

Op vrijdag 22 oktober 2021 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy. Vorig jaar kon de uitreiking helaas niet doorgaan vanwege de pandemie. Daarom was het dit jaar een speciale editie en werden de afgestudeerden van zowel 2020 als 2021 in de bloemetjes gezet. Ook werden de beste eindwerken van deze twee jaren in de categorieën preventieadviseur niveau 1 en 2, preventieadviseur psychosociale aspecten, milieucoördinator niveau A en B, en veiligheidscoördinator beloond met een preventAward. Wie waren de genomineerden en wie zijn de winnaars?