Nieuws

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

prevent[e]Training: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen
Professionele chauffeurs kloppen vaak lange uren en rijden dikwijls 's nachts. Naast eventuele gezondheidsrisico's brengt dit ook risico's op het vlak van verkeersveiligheid met zich mee. Vermoeidheid kan immers snel toeslaan. 

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Verkeersveiligheid

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Verkeersveiligheid
De affiches "Hou het veilig en gezond, ook onderweg" en "Meer hoffelijkheid, minder stress" kunnen voor u als preventieadviseur een hulpmiddel zijn om alle werknemers bewust te maken van het belang van een veilig rijgedrag.

preventFocus: Gestructureerde aanpak van arbeidsongevallen op de weg met ISO 39001?

preventFocus: Gestructureerde aanpak van arbeidsongevallen op de weg met ISO 390
preventFocus-magazine – februari 2020 - De financiële consequenties van een wegongeval binnen de werkuren of op de route van en naar het werk zijn belangrijk. ISO 39001 kan organisaties helpen om een verkeersveiligheidsbeleid uit te bouwen.

preventActio: geïnformeerde werknemers maken het verschil!

preventActio: geïnformeerde werknemers maken het verschil!
Het magazine preventActio is gericht aan alle werknemers en heeft tot doel hen te sensibiliseren en preventie en welzijn op het werk en thuis te promoten. Het bevat vele praktische tips, wist-je-datjes, een quiz, ... Elke maand wordt een thema dieper uitgewerkt.

Prevent op Prenne

Prevent op Prenne
12 maart 2020, Brabanthal Leuven - Elk kwartaal organiseert Prebes het bijscholings- en netwerkevenement Prenne. Op 12 maart 2020 vindt de 53e editie van de Prenne plaats.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Risico's aanpakken, ieders medewerking gevraagd

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Risico's aanpakken, ieders medewerking g
De affiches "Kijken", "Evalueren" en "Signaleren" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van ieders medewerking bij het aanpakken van risico's.

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

prevent[e]Training: Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid
Een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat pas wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en bekommerd te zijn om collega’s. Het menselijk gedrag op de werkvloer is een belangrijke, maar vaak vergeten factor bij arbeidsongevallen.

preventFocus: Cijfers over arbeidsongevallen

preventFocus: Cijfers over arbeidsongevallen
preventFocus-magazine – januari 2020 In 2018 steeg het aantal arbeidsongevallenaangiften ten opzichte van 2017. De frequentiegraad blijft echter op hetzelfde niveau. Jonge werknemers lopen een grotere kans op een arbeidsongeval dan werknemers uit oudere leeftijdscategorieën.  

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Alcohol, drugs en medicijnen

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Alcohol, drugs en medicijnen
De affiches "Alcohol verdubbelt het werk", "Alcohol en werk: een gevaarlijke combinatie!" en "Medicijnen en werk: soms een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de risico's die werken onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen met zich mee kunnen brengen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs op het werk
Alcohol en drugs kunnen de gezondheid, prestaties, reflexen en coördinatie beïnvloeden. Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van alcohol- en druggebruik op het werk, en hoe de veiligheid van collega's, klanten en zichzelf hierdoor in het gedrang kan komen.

preventFocus: Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid

preventFocus: Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid
preventFocus-magazine – december 2019 Alcohol, drugs en medicatie kunnen de werkvloer onveilig maken. Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen, moeten werkgevers zorgen voor een degelijk alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid). De cao 100 bepaalt de krijtlijnen voor een preventief beleid.

preventAwards voor beste eindwerken

preventAwards voor beste eindwerken
Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward, die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie op kantoor

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie op kantoor
De affiches "Stel je beeldscherm goed op", "Zithouding" en "Fit op kantoor" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van een goede houding en opstelling van het beeldscherm.

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor

prevent[e]Training: Ergonomie op kantoor
Op kantoor is beeldschermwerk wijdverspreid. Langdurig werken in een belastende houding kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen. Dat komt meestal omdat ergonomische principes niet gevolgd worden. Deze videocursus legt uit wat werknemers kunnen doen om de werkplek aan te passen en het beeldscherm op te stellen.

preventFocus: Beeldschermwerk (preventMemo)

preventFocus: Beeldschermwerk (preventMemo)
preventFocus-magazine – november 2019 Beeldschermwerkers zitten vaak langdurig te werken aan een beeldscherm. Om hen toe te laten hun werk op een veilige en gezonde manier te kunnen uitoefenen, is het belangrijk om te zorgen voor een goede werkorganisatie en inrichting van de werkplek.

OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent

OiRA-tools voor horeca en onderwijs in samenwerking met Prevent
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (Bilbao) heeft drie nieuwe OiRA-tools voorgesteld: een tool voor de horecasector en twee voor het onderwijs.

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen. Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Heftrucks

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Heftrucks
De affiches "Opgepast heftruck", "Zorg voor een lading in balans" en "Passagiers niet toegelaten" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de risico's (die ontstaan door een fout gebruik) van heftrucks.

prevent[e]Training: Heftrucks en veiligheid

prevent[e]Training: Heftrucks en veiligheid
Heftrucks zijn krachtige arbeidsmiddelen indien ze veilig en op de juiste manier gebruikt worden. Met een heftruck kan men zware lasten snel en eenvoudig verplaatsen en zo het risico op rugklachten vermijden. Toch gebeuren er jaarlijks heel wat ernstige ongevallen met heftrucks. Sommige zelfs met dodelijke afloop. Een heftruck kan dus erg gevaarlijk zijn als hij niet veilig gebruikt wordt.

preventFocus: Technische oplossingen voor veiligere interactie intern transport en voetganger

preventFocus: Technische oplossingen voor veiligere interactie intern transport
preventFocus-magazine – oktober 2019    Bij 40% van de ongevallen met een heftruck is een voetganger betrokken. Deze ongevallen zorgen vaak voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Als preventieadviseur is het belangrijk om dit soort ongevallen te onderzoeken om ze in de toekomst te vermijden. preventFocus-magazine – oktober 2019 Bij 40% van de ongevallen met een heftruck is een voetganger betrokken. Deze ongevallen zorgen vaak voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Als preventieadviseur is het belangrijk om dit soort ongevallen te onderzoeken om ze in de toekomst te vermijden.