Nieuws

Online opleiding: Vertrouwenspersoon

Online opleiding: Vertrouwenspersoon
Vijfdaagse opleiding om de vertrouwenspersoon vaardigheden aan te leren om professioneel op te treden bij conflicten en psychosociale risico’s. 

Sensibiliseringsmateriaal: online etiquette en (cyber)pesten

Sensibiliseringsmateriaal: online etiquette en (cyber)pesten
De voorbije decennia hebben de computer- en informatietechnologieën onze manier van communiceren ingrijpend veranderd. Samen met de nieuwe communicatievormen doken ook nieuwe risico's op voor de veiligheid en de privacy van de gebruiker. Zowel in ons privéleven als op het werk worden we met deze risico's geconfronteerd.

preventFocus: Terugvinden van digitale informatie

preventFocus: Terugvinden van digitale informatie
Informatie wordt al jaren bewaard in files, die verdeeld worden over folders. Een streng beleid is nodig om dit op langere termijn overzichtelijk te houden. Gelukkig komen er meer en meer digitale oplossingen op de markt die helpen bij het documentbeheer.

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

Sensibiliseringsmateriaal: brandgevaar

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…

preventFocus: Evacueren bij UZ Gent? Ja, maar…
preventFocus-magazine – april 2021        Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft heel wat expertise opgebouwd rond evacuatiehulpmiddelen. Toch is evacuatie niet het eerste waar zij aan denken als er een brandalarm afgaat.

HVK-opleiding van Prevent in Nederland officieel erkend

HVK Prevent in Nederland
Met trots mogen wij aankondigen dat de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) van Prevent in Nederland officieel opgenomen is in de lijst van erkende opleidingen van adviesbureau Hobéon SKO. Dankzij deze erkenning is onze opleiding nu een van de slechts zeven geaccrediteerde HVK-opleidingen in heel Nederland.

Online opleiding: Besloten ruimten

De opleiding gaat in op de analyse of een ruimte als 'besloten' kan beschouwd worden, hetgeen een impact heeft op de maatregelen. De risico’s van de ruimte en van het werken in de ruimte komen aan bod, de levensreddende maatregelen voor en tijdens het betreden van de ruimte, de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen, en de arbeids- en reddingsmiddelen.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken in besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Werken in besloten ruimten
Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken.

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen

preventFocus: Nieuwe meettechnologie voor schadelijke stoffen
preventFocus-magazine – februari 2021         Regelmatig is in het nieuws te horen dat er bij een brand of een chemisch incident mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en dat de brandweer metingen uitvoert. De huidige meetinstrumenten en -strategieën van de brandweer hebben beperkingen, maar volgens Bruno Reiners, adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en meetploegverantwoordelijke bij de brandweer, is er beterschap op komst.

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)
De opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken op hoogte

Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk om te weten hoe een val van hoogte voorkomen kan worden.

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders
preventFocus-magazine – januari 2021    Het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) voerde een studie uit over de stabiliteit van ladders. 

Begeleiding van nieuwe comités pbw

Begeleiding van nieuwe comités pbw
Prevent organiseert een opleiding voor de leden van de nieuwe comités voor preventie en bescherming op het werk. 

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
De opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.  

Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm

Prevent Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) zijn een essentieel onderdeel van ongevallenpreventie. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer
Koen Bordeaud’huy, SHEQ-manager bij Samoco, werd vorige week verkozen tot preventieadviseur van het jaar 2020 door Agoria. Wij mochten hem een tijdje geleden interviewen over zijn pbm-beleid (meer bepaald handschoenen). Tijdens zijn loopbaan werd hij immers al verschillende keren geconfronteerd met de noodzaak tot de aankoop van handschoenen.

Winnaars fotowedstrijd 2020

Een vierkoppige jury heeft drie winnaars gekozen uit de inzendingen voor de fotowedstrijd 'Veiligheid heeft nooit vakantie'. Net als de voorbije jaren was het ook dit jaar geen sinecure om een winnaar aan te duiden.

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?