Nieuws

Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag

Prevent: Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer
Het belangrijkste wapen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen is het menselijk gedrag. Een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat pas wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Die verantwoordelijkheid is niet gebonden aan een functie of een activiteit. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en bekommerd te zijn over collega’s.

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder
preventFocus-magazine – oktober 2020      Op 18 september 2019 behaalde de afdeling Hoogspanning van Iris Industry Solutions het certificaat voor de veiligheidsladder trede 3.

Sensibiliseringsmateriaal: grensoverschrijdend gedrag

Affiche Prevent: Respecteer elkaar
Slachtoffers van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk kunnen hier geestelijke en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan het ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen medewerkers

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen
preventFocus-magazine – september 2020    Wat maakt dat iemand melk neemt bij zijn koffie en zijn collega niet? Misschien drinkt de andere zelfs wel liever thee? Zo banaal als dit voorbeeld start het verschil tussen mensen. Ook op de werkvloer. Een goed diversiteitsbeleid is van cruciaal belang om hokjesdenken te vermijden en ervoor te zorgen dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Nieuw AREI op preventLex

Nieuw AREI op preventLex
Op 1 juni 2020 trad het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) in werking. Het volledige AREI (boeken 1, 2 en 3 en ook de concordantietabellen van deze boeken van het nieuwe AREI zijn nu beschikbaar op preventLex.

Vacatures verspreiden via onze kanalen

Vacatures verspreiden via onze kanalen
Bent u op zoek naar een collega preventieadviseur, milieucoördinator of veiligheidscoördinator om uw team te versterken? Prevent bereikt via zijn online communicatiekanalen, nieuwsbrieven en magazines een ruim publiek van deskundigen. Meer info

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming

prevent[e]Training: Lawaai & gehoorbescherming
In de meeste gevallen ontwikkelen gehoorproblemen zich zo langzaam dat men er zich niet eens bewust van is. Gehoorproblemen zijn meestal blijvend. Lawaai kan ook omwille van andere redenen gevaarlijk zijn. Soms kan men door het lawaai of door de gehoorbescherming de waarschuwingen van collega’s niet horen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen meer gestresseerd raken wanneer ze moeten communiceren in lawaaierige omstandigheden, waar ze moeten roepen en zich moeten inspannen om elkaar te verstaan.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Gehoorbescherming
De affiches "Bescherm je gehoor, ook thuis", "Je gehoor, kwetsbare onderdelen" en "Bescherm altijd je gehoor" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van het belang van het dragen van gehoorbescherming.

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen

preventFocus: Geluidsdruk vs. geluidsvermogen
preventFocus-magazine – juni 2020   De toelaatbare geluidsemissie van een machine wordt in hoge mate bepaald door de omgeving waarvoor deze bestemd is: in een kantoorruimte is dat doorgaans 55 dB(A), want vanaf die drempel wordt de concentratie verhinderd; voor werkplaatsen waar manuele arbeid verricht wordt, is dat 80 dB(A) (indien haalbaar). Dat lukt enkel indien grenzen gesteld worden aan het geluidsvermogen van machines en installaties.

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid

prevent[e]Training: Basis elektrische veiligheid
Elektriciteit is een van de meest krachtige en nuttige natuurkrachten, maar tegelijk ook een van de gevaarlijkste. Omdat we zo vaak in alle veiligheid elektriciteit gebruiken, vergeten we makkelijk hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Elektriciteit is een belangrijke oorzaak van ongevallen op het werk. Een groot aantal branden worden veroorzaakt door fouten in elektrische installaties, uitrusting en gereedschap.

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit

Affiches als sensibiliseringsmateriaal: Elektriciteit
De affiches "Gebruik geen lapmiddelen", "Contactdoos: niet overbelasten" en "Ook lage spanning kan dodelijk zijn" kunnen voor u als preventieadviseur een belangrijk hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren die (werken met) elektriciteit met zich mee kan brengen.

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen

preventFocus: Bescherming tegen vlambogen
preventFocus-magazine – mei 2020 Voor wie in contact komt met elektrische installaties onder spanning, dreigen twee gevaren: elektrisering (en soms zelfs elektrocutie) en vlamboogongevallen. Het aantal verloren werkdagen door elektrisering neemt volgens OSHA de laatste 20 jaar af, maar deze positieve evolutie wordt ruimschoots gecompenseerd door het ernstige lichamelijk letsel dat kan ontstaan door de gevolgen van een vlamboogongeval.

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen. Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Verkeersveiligheid

Niet enkel professionele chauffeurs zijn gebaat bij sensibilisering over verkeersveiligheid.

ErgoScan® in uw bedrijf

Prevent ErgoScan in uw bedrijf

Wist u dat... Prevent ook een ErgoScan® kan uitvoeren in uw bedrijf?

Affiches als sensibilisatiemateriaal: Medicijnen en alcohol op het werk

Prevent affiches Medicijnen en alcohol op het werk

De affiches "Medicijnen en werk, soms een gevaarlijke combinatie" en "Alcohol en werk, een gevaarlijke combinatie" kunnen voor u als preventieadviseur een handig hulpmiddel zijn om werknemers bewust te maken van de gevaren van deze middelen.

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

prevent[e]Training: Alcohol en drugs en het werk

Alcohol, drugs en medicijnen kunnen je gezondheid, je prestaties, je reflexen en je coördinatie beïnvloeden.

preventFocus: Prestatieverhogende middelen en werk

preventFocus magazine - september 2018 Het gebruik van prestatieverhogende middelen komt ook voor op de werkvloer.