Nieuws

Affiches als sensibilisatiemateriaal

Met de affiche "Nachtwerk, ploegenwerk. Extra aandacht voor je gezondheid" kan u als werkgever uw werknemers bewustmaken van de risico's van nacht- en ploegenwerk.

Online-Training TV: Vermoeidheid bij chauffeurs voorkomen

Het is belangrijk dat u weet hoe vermoeidheid ontstaat en hoe u ermee kan omgaan. Of u nu lange of korte trajecten aflegt, of met een auto, een vrachtwagen of een ander voertuig rijdt. Ongevallen door vermoeidheid zijn vaak ernstig omdat bestuurders die indommelen, niet remmen en aan volle snelheid tegen een hindernis knallen.

PreventFocus: Het belang van een goed slaappatroon

PreventFocus magazine - november 2017 - Tot halverwege de jaren 50 dachten wetenschappers dat mensen ‘offline’ zijn wanneer ze slapen. Ondertussen staat de wetenschap veel verder en heeft men veel geleerd over het onderwerp slaap. Men weet hoe ons brein actief is tijdens het slapen,maar nu pas wordt duidelijk hoe belangrijk een goed slaappatroon is voor de mens en welke invloed een tekort aan slaap heeft op het dagelijks functioneren.

Boek: Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

In het boek 'Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk', bundelt Jan Van Peteghem zijn inzichten op de actuele ontwikkelingen in preventie en bescherming op het werk. De auteur kende een lange carrière in de academische wereld maar ook in het management van interne en externe preventiediensten.

FOOD: Zwaarlijvigheid bestrijden via vraag en aanbod - Uw dagelijks evenwicht

Tijdens de werkdag is het vaak moeilijk om gezond te lunchen. Het voedselaanbod rond de bedrijven is soms niet gevarieerd genoeg. Maar de werkplek biedt een mooie kans voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van werknemers en dus ook de verhoging van hun productiviteit en de vermindering van het absenteïsme.

Affiches als sensibilisatiemateriaal

Met de affiches "Slip- en struikelgevaar" en "Struikelgevaar - vermijd obstakels" kan u als werkgever uw werknemers bewustmaken van het gevaar op struikelen, uitglijden en vallen.

Online-Training TV: Struikelen, uitglijden en vallen

De keuze van vloerbekleding is belangrijk in de preventie van valpartijen. Valpartijen hebben echter ook vaak andere oorzaken.

PreventFocus: De keuze van de bevloering in een kantooromgeving

PreventFocus magazine - oktober 2017 -  De ideale vloerbekleding bestaat niet, ook niet in een administratief milieu, waar de gebruiksomstandigheden minder veeleisend zijn. Er zijn verschillende aandachtspunten waarmee rekening moet gehouden worden bij de keuze van de bevloering: hygiëne, onderhoud, akoestiek, valrisico, ...

Nieuwe uitgave: Welzijn op het werk

Provinciaal Veiligheidsinstituut i.s.m. CoBePrev, editie 2017

Focus op de Codex Welzijn op het werk

www.preventlex.be

Affiches als sensibilisatiemateriaal voor positief gedrag op het werk

Met de affiches "Verbale agressie leidt tot niets" en "Steun je nieuwe collega's" kan u als werkgever positief gedrag op het werk stimuleren.

Online-Training TV: Ongewenst gedrag op kantoor voorkomen

Grensoverschrijdend gedrag op het werk is een belangrijk probleem in kantoren. Het is van groot belang dat iedereen een bijdrage levert om onaanvaardbaar gedrag op kantoor tegen te gaan.

Duurzame gedragsverandering door positieve waardering

PreventFocus magazine - september 2017

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor Prevent

Recent behaalde Prevent het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 voor de begeleiding van organisaties die hun mens-werkrelatie willen verbeteren. 

Nieuwe codex ook op www.preventlex.be

De nieuwe codex is nu ook integraal online beschikbaar op PreventLex. Zowel de oude als de nieuwe codexteksten zijn er beschikbaar. De verwijzingen naar de oude codexbesluiten blijven immers geldig tot ze zijn aangepast en maximaal gedurende een termijn van twee jaar.

Nieuwe publicatie: Wetgeving welzijn op het werk

De complete Wetgeving welzijn op het werk voor preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren en veiligheidsexperten kunt u nu raadplegen in de gedrukte uitgave "Wetgeving Welzijn op het werk".

Zomeraanbieding e-training platform - 20% korting

Prevent beschikt over een plug-and-play E-Training oplossing die je niet alleen toegang geeft tot een ruim bestand van kant-en-klare cursussen, maar je ook de mogelijkheid biedt om via een eigen platform op een eenvoudige manier interactieve cursussen op maat samen te stellen, de werknemers individueel op te volgen en certificaten uit te reiken. Verkies je om uitsluitend met standaardcursussen te werken, dan kan je terecht op ons E-Training platform www.preventtv.be dat online videocursussen aanbiedt die geënt zijn op sterke opleidingsfilms.

Actie 20/20

Op 1 december 2017 viert Prevent zijn 20ste verjaardag. Dit zullen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We laten u alvast graag meegenieten met onze actie 20/20. 

Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.