Nieuws

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)

Online opleiding: Werken op hoogte (rolsteigers)
De opleiding brengt de deelnemers de kennis en vaardigheden bij om te werken op een steiger of deel te nemen aan de montage en demontage.

Sensibiliseringsmateriaal: Werken op hoogte

Heel wat dodelijke arbeidsongevallen of ongevallen met blijvende letsels zijn te wijten aan een val van hoogte. Daarom is het belangrijk om te weten hoe een val van hoogte voorkomen kan worden.

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders

preventFocus: Studie over stabiliteit van ladders
preventFocus-magazine – januari 2021    Het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) voerde een studie uit over de stabiliteit van ladders. 

Begeleiding van nieuwe comités pbw

Begeleiding van nieuwe comités pbw
Prevent organiseert een opleiding voor de leden van de nieuwe comités voor preventie en bescherming op het werk. 

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Online opleiding: persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
De opleiding biedt de deelnemers kennis over de rol van de beschermingsmiddelen, het gebruik en onderhoud, de keuzemogelijkheden en de aankoopprocedure. Ook de plaats van de beschermingsmiddelen in de preventiehiërarchie en als onderdeel van het dynamisch risicobeheersysteem worden toegelicht.  

Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm

Prevent Sensibiliseringsmateriaal: handschoenen en andere pbm
Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) zijn een essentieel onderdeel van ongevallenpreventie. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van pbm begrijpt.

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer

preventFocus: Handschoenen, van keuze tot beheer
Koen Bordeaud’huy, SHEQ-manager bij Samoco, werd vorige week verkozen tot preventieadviseur van het jaar 2020 door Agoria. Wij mochten hem een tijdje geleden interviewen over zijn pbm-beleid (meer bepaald handschoenen). Tijdens zijn loopbaan werd hij immers al verschillende keren geconfronteerd met de noodzaak tot de aankoop van handschoenen.

Winnaars fotowedstrijd 2020

Een vierkoppige jury heeft drie winnaars gekozen uit de inzendingen voor de fotowedstrijd 'Veiligheid heeft nooit vakantie'. Net als de voorbije jaren was het ook dit jaar geen sinecure om een winnaar aan te duiden.

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers

prevent@Home: ergo- en health-coaching van telewerkers
Prevent biedt een interactieve online ondersteuning aan van de thuiswerker via een video conferencing-platform. Deze dienstverlening, prevent@Home, is erop gericht om gezondheidsklachten bij thuiswerkers te voorkomen.

Online opleidingen rond ergonomie

Prevent: Online opleidingen rond ergonomie
Prevent biedt een reeks kortlopende en praktijkgerichte opleidingen aan, die kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De opleidingen zijn informatief enerzijds met een wettelijke basis en/of een theoretische achtergrond en aangevuld met praktijk d.m.v. oefeningen en casebehandeling.

Veiligheids- en gezondheidsdagen: ergonomie

Veiligheids- en gezondheidsdagen Prevent: ergonomie
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: Ergonomie voor beeldschermwerkers

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Ergonomie voor beeldschermwerkers
Een slechte opstelling van de werkplaats heeft een negatieve invloed op de efficiëntie van de werknemer en draagt bij tot de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA). Dat komt meestal omdat de ergonomische principes niet gevolgd worden. De oplossingen zijn doorgaans relatief simpel en vragen slechts kleine en goedkope aanpassingen.

preventFocus: Telewerk (preventMemo)

preventFocus-magazine – november 2020 Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk.

Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag

Prevent: Veiligheids- en gezondheidsdagen: aanspreken op onveilig gedrag
Plant u binnenkort ook veiligheids- en gezondheidsdagen binnen uw onderneming? Wij ondersteunen u bij de organisatie ervan.

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer

Sensibiliseringsmateriaal: meewerken aan veiligheid op de werkvloer
Het belangrijkste wapen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen is het menselijk gedrag. Een veilige en gezonde werkomgeving ontstaat pas wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Die verantwoordelijkheid is niet gebonden aan een functie of een activiteit. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en bekommerd te zijn over collega’s.

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder

preventFocus: Ervaringen met de veiligheidsladder
preventFocus-magazine – oktober 2020      Op 18 september 2019 behaalde de afdeling Hoogspanning van Iris Industry Solutions het certificaat voor de veiligheidsladder trede 3.

Sensibiliseringsmateriaal: grensoverschrijdend gedrag

Affiche Prevent: Respecteer elkaar
Slachtoffers van pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk kunnen hier geestelijke en fysieke problemen aan overhouden. Daarom bestaan er strenge regels voor dit soort gedrag. Niet alleen de slachtoffers zelf, maar ook ondernemingen kunnen lijden onder dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien kan het ook een strafrechtelijk staartje krijgen.

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen medewerkers

preventFocus: Welzijn, diversiteit en discriminatie: omgaan met verschil tussen
preventFocus-magazine – september 2020    Wat maakt dat iemand melk neemt bij zijn koffie en zijn collega niet? Misschien drinkt de andere zelfs wel liever thee? Zo banaal als dit voorbeeld start het verschil tussen mensen. Ook op de werkvloer. Een goed diversiteitsbeleid is van cruciaal belang om hokjesdenken te vermijden en ervoor te zorgen dat iedereen elkaar met respect behandelt.

Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatten the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort.

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur

Prevent begeleidt u bij het versterken van de preventiecultuur
Een performant preventiebeleid vergt meer dan het ontwikkelen, aansturen en onderhouden van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Preventie gaat in de eerste plaats om mensen. Preventiecultuur focust op de onderliggende sociale en culturele processen en op de gedragscodes en werkwijzen die eruit voortvloeien. Enkel door deze aan te pakken kunnen duurzame verbeteringen op het vlak van welzijn op het werk tot stand komen. Prevent begeleidt bedrijven die hun preventiecultuur willen aanpakken en versterken. De aanpak gebeurt volledig op maat met oog voor de eigen context en organisatie in het bedrijf.