Terug aan het werk na afwezigheid om medische redenen: handleiding voor werkgever en werknemer

Prevent en Idewe hebben in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een tweetal brochures opgesteld om langdurig zieke werknemers te reïntegreren.

De brochure voor werknemers

moet helpen om de drempels in het werkhervattingstraject aan te pakken en geeft een antwoord op vragen als: hoe moet ik me ziek melden; welke informatie geef ik aan mijn werkgever; wat gebeurt er tijdens mijn afwezigheid met mijn job; hoe keer ik terug naar het werk als ik hersteld ben?

De brochure voor werkgevers
is een stimulans voor het voeren van een beleid gericht op werkhervatting en biedt een antwoord op vragen als : hoe en waarom een beleid opzetten gericht op werkhervatting; wie heeft welke verantwoordelijkheid; hoe de taken verdelen; hoe werk ik aan een concreet plan van aanpak; hoe een werkhervattingstraject opstellen op maat van de werknemer?

De brochure voor werknemers
De brochure voor werkgevers