Nieuwe symbolen voor gevaarlijke producten: bent u er klaar voor?

De CLP verordening (EG/1272/2008) wijzigde de indeling en etikettering van gevaarlijke producten. De vertrouwde oranje gevarensymbolen maakten plaats voor ruitvormige rood-zwarte symbolen. Op 1 juni 2015 loopt de overgangstermijn af. Van dan af moeten alle producten de nieuwe symbolen dragen.

 

CLP-verordening

Met ingang van 1 juni 2015 geldt de CLP-verordening (EG/1272/2008) voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Bedrijven die gevaarlijke chemische producten binnen de EU leveren, zijn verplicht om deze op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens deze aan te bieden. Alle etiketten moeten dan opgemaakt zijn volgens de CLP-regels.

Informeer alle werknemers!

Veilig omgaan met gevaarlijke producten begint met duidelijke informatie. Het is dan ook cruciaal dat werknemers de informatie op de etiketten begrijpen en omzetten naar de praktijk.

Wij hebben een affiche en een folder ter beschikking met een overzicht van de symbolen op gevaarlijke producten, hun betekenis, risico's en preventiemaatregelen. Twee praktische hulpmiddelen die u onmiddellijk kan inzetten om alle werknemers te informeren over de symbolen op etiketten van gevaarlijke producten.

De folder en affiche zijn verkrijgbaar in een print-on-demand formule zodat u deze kan personaliseren met een logo of andere bedrijfsinterne elementen. Vraag ons vrijblijvend een offerte via customer [at] prevent [dot] be.