Veiligheid en gezondheid op het werk: jouw medewerking gevraagd!

Iedereen in het bedrijf is nodig om zorg te dragen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Als werknemer beschik jij over de onmisbare ervaring en terreinkennis. Jouw medewerking is dus van groot belang.

Meewerken, hoe doe je dat?
Als je participeert op het vlak van veiligheid en gezondheid, help je niet alleen je werkgever bij het identificeren en oplossen van problemen, maar verbeter je ook je eigen veiligheid en welzijn op het werk.
Volgens de wet is de werkgever verplicht zijn werknemers op te leiden, te informeren en te consulteren met het oog op een betere veiligheid en gezondheid. Een volledige participatie gaat verder dan de plicht tot raadpleging. De werknemers worden (via hun vertegenwoordigers) ook betrokken bij de besluitvorming.

Wat moet je doen?
De werknemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Maar wat moet je nu concreet doen?
- Draag zorg voor je veiligheid en je gezondheid, maar ook voor die van alle andere personen op de werkplek.
- Werk actief samen met je werkgever bij kwesties inzake veiligheid en gezondheid.
- Volg de opgelegde instructies voor een veilige uitvoering van het werk en gebruik op correcte wijze de arbeidsmiddelen, gereedschappen en materialen.
- Meld alle risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid aan je leidinggevende.

Doe mee!
Door het uitwisselen van informatie en ideeën kan je werkplek verbeteren.
- Meld elke gebeurtenis die de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen en geef suggesties om de situatie te verbeteren.
- Stel vragen en geef suggesties wanneer je ook maar de kans hebt (bv. tijdens vergaderingen, teamgesprekken, opleidingen, individuele gesprekken).
- Pas wat je tijdens de opleiding geleerd hebt toe in je dagelijkse werksituatie.
- Neem deel aan alle consultatie-initiatieven (bv. enquêtes, vragen naar suggesties, wedstrijden over de veiligheidsproblematiek).
- Participeer in reflectiegroepen over veiligheid en gezondheid op het werk.
- Neem deel aan tests bij de selectie van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Werk mee aan het opstellen van procedures en instructies.

Meld ongevallen, maar ook bijna-ongevallen
Ongevallen maar ook bijna-ongevallen of incidenten moeten worden gemeld.
Een ongeval wordt gedefinieerd als een ongewenste, plotselinge gebeurtenis die leidt tot schade en/of letsel.
Een bijna-ongeval is, net zoals een ongeval, een ongewenste, plotselinge gebeurtenis, maar zonder dat er schade of letsel wordt veroorzaakt. Soms wordt dit ook een incident genoemd.

Enkele voorbeelden van bijna-ongevallen:
- een metalen element komt los van een structuur, zonder andere schade te veroorzaken;
- een gereedschap valt vlak naast onderhoudsmedewerkers die een niveau lager aan het werk zijn;
- een werknemer struikelt over een telefoonsnoer, zonder zich echter te verwonden;
- een arbeider glijdt uit op een olievlek, maar hij kan zijn evenwicht terugvinden en komt niet ten val.

Communiceer systematisch de “bijna-ongevallen”
Ondanks de afwezigheid van letsel of schade is het altijd goed de bijna-ongevallen of incidenten te melden. Ze zijn geven immers aan welke risico's er zijn en geven informatie om jouw veiligheid en die van je collega’s te verbeteren. Ze helpen ook om aan te geven waarom preventiemaatregelen nodig zijn.

Bronnen: far.be, OSHA, VCA
 

: Operatie Veiligheid 04/2013