Standpunt van ARCoP

PreventFocus peilde naar het standpunt van twee voorzitters van de ARCoP, de Franstalige koninklijke vereniging  van preventieadviseurs, naar aanleiding van het jaarlijkse colloquium dat dit jaar in het teken stond van de 20ste verjaardag van de wet betreffende het welzijn op het werk.

Wat springt u het meeste in het oog in de huidige wetgeving, 20 jaar na de publicatie van de welzijnswet?
Jacky Marchal:

Het gebrek aan orde en duidelijkheid in de wetgeving! Moeten de preventieadviseurs Recht gestudeerd hebben om hun functie te kunnen uitoefenen? Toen ik in 1978 begon als veiligheidschef, bestond enkel het ARAB dat bovendien maar af en toe gewijzigd werd. Maar in de loop van de jaren ’90 verschenen de Europese richtlijnen. De omzetting daarvan in Belgisch recht bracht een echte lawine aan nieuwe wetgeving met zich mee, steeds ingewikkelder en steeds minder begrijpelijk.
De uitvaardiging van de Wet Welzijn in 1996 had de basis moeten vormen voor een gecoördineerde en meer coherente wetgeving. Maar het tegendeel is waar: we worden geconfronteerd met een wetgeving die nog steeds in volle ontwikkeling is.
Het is inderdaad zo dat er uit de welzijnswet honderden uitvoeringsbesluiten voortgevloeid zijn, maar slechts 43 KB’s hebben rechtstreeks betrekking op het welzijn op het werk. Het zijn trouwens die besluiten die de basis zouden moeten vormen van de codex over het welzijn op het werk. De andere besluiten verwijzen er enkel onrechtstreeks naar.
Ik zeg ‘zouden’ want de codex bestaat nog niet. De codex zal pas een feit zijn wanneer de 43 uitvoeringsbesluiten gecoördineerd zijn om een nieuwe besluit te vormen met de titel: ‘KB houdende Codex van het welzijn op het werk’. Dan wordt er eindelijk orde geschapen in die veelheid aan teksten en worden al die bepalingen – die soms tegenstrijdig zijn – onder één titel samengebracht (zo heeft men het soms over bedrijfshygiëne, terwijl men hygiëne op het werk bedoelt, enz.). Heel wat besluiten (27 of 28) zijn reeds gecoördineerd. Begin 2016 had men trouwens aangekondigd een eerste reeks KB’s op te heffen met het oog op de samenstelling van de codex over het welzijn op het werk. Is er al een deel van de toekomstige codex gepubliceerd? Ik heb in elk geval nog niets gezien. Lang geleden had men bovendien aangekondigd dat deze codex eind de jaren 90 zou verschijnen – dat is ondertussen bijna 20 jaar geleden –, maar ondertussen blijft men het ene besluit na het andere publiceren.
Wanneer zal de Codex eindelijk volledig samengesteld zijn? Wanneer zullen de teksten van Codex en ARAB meer leesbaar en gecoördineerd zijn? Het is werkelijk hoog tijd om wat orde te brengen in dit alles en rekening te houden met het advies van de ‘gebruikers’ van de wetgeving, met name de preventieadviseurs. 

Philippe Humblet:
Inderdaad, na de wet van 4 augustus 1996 moest men de uitvoeringsbesluiten publiceren om het hele systeem in gang te zetten.
Het aantal KB’s dat uitgevoerd moet worden in het kader van de toepassing van de welzijnswet is zeer hoog.
Mijn lijfspreuk luidt als volgt: ‘Alleen ben je niets, samen kun je alles’. Ik vind dat je 100% moet kunnen rekenen op de hiërarchische lijn, die men op gepaste wijze moet sensibiliseren.

Colloquium van de ARCoP, Association royale des Conseillers en Prévention, ‘La loi sur le bien-être fête ses 20 ans’, Namen, 29 november 2016

 

: PreventFocus 10/2016