Plus- en minpunten van oudere werknemers

Om het komende tekort aan werknemers op te vangen en om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, zullen we langer moeten werken. Hieronder vindt u de plus- en minpunten van oudere werknemers.

Minpunten
Hoewel oudere werknemers doorgaans minder vaak ziek zijn dan hun jongere collega’s, zijn ze wel langer ziek. Dit komt door de aard van de ziektes waarmee ouderen geconfronteerd worden.
Onmiskenbaar gaan een aantal zintuigen er op achteruit. Oudere werknemers hebben 3x meer licht nodig dan jongere. De contrastgevoeligheid daalt en de aanpassing aan donker verloopt trager. Ook heeft zo’n 25 tot 40% van werknemers boven 65 gehoorverlies. Vooral hoge tonen zijn minder hoorbaar.
Algemeen wordt aangenomen dat oudere werknemers ook iets trager worden in het nemen van beslissingen. Ouderen zijn trager in het verwerken van informatie en ook het kortetermijngeheugen verzwakt. Hier staat dan wel tegenover dat ouderen dit goed compenseren door trager alles af te wegen en hierdoor zelfs minder fouten maken dan jongeren.
De reactietijd verlengt met ouder te worden, gemiddeld zijn ouderen 30 tot 60% trager in hun reacties dan jongeren. De spiermassa neemt af waardoor ook de kracht afneemt. Door slijtage van de gewrichten zijn oudere vrouwen 20% “stijver” dan jongeren en bij de mannen loopt dat op tot 40%. Ook het evenwicht behouden of herstellen verloopt moeizamer bij ouderen.
Tenslotte kan men ook stellen dat de stressgevoeligheid bij ouderen iets hoger is dan bij jongeren, en dan vooral bij de oudere vrouwen.

Vooroordelen
Naast deze wetenschappelijk bewezen minpunten, bestaan er ook een aantal vooroordelen en misvattingen. Zo is de chronologische leeftijd (ook kalenderleeftijd) niet de enige leeftijd. Er bestaan ook nog de biologische (de biologische leeftijd is de maatstaf van uw inwendige gezondheid; deze wordt beïnvloed door de
genetische situatie en door de gekozen levensstijl), psychologische (De mentale leeftijd is de leeftijd die overeenstemt met het verstandelijke niveau van de persoon en is niet noodzakelijk gelijk aan zijn kalenderleeftijd) en sociale leeftijd (De sociale leeftijd wordt bepaald door het type van relatie van de persoon en de rol van die persoon ten aanzien van zijn relaties) . Een chronologisch oudere, kan voor die 3 leeftijden jonger scoren dan een chronologisch jongere.
Oudere werknemers beseffen ook heel goed dat ze zich moeten bijscholen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Dat ze niet meer willen leren is een misvatting ondanks het feit dat het voor hen moeilijker wordt.

Pluspunten
Het absolute pluspunt van een oudere werknemer is ervaring. Met deze ervaring komen een aantal andere pluspunten: deskundigheid, emotionele stabiliteit, loyauteit, maturiteit en beroepsfierheid.
Oudere werknemers hebben kennis over de job opgebouwd, over het bedrijf waar ze werken. Ze hebben vaak al heel wat watertjes doorzwommen en weten dan ook uit ervaring hoe te reageren op situaties en hoe te communiceren. Door hun ervaring zal die communicatie vaak duidelijker zijn zonder te vervallen in emotionele reacties. Oudere werknemers kijken over het algemeen ook vaker naar het grote plaatje dan alleen naar hun eigen situatie.

: PreventActio 07/2016