Nieuwe internationale lijst beroepsziekten op komst

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op 20 oktober 2009 heeft een groep deskundigen een nieuwe versie van de lijst van beroepsziekten voorgesteld. Deze nieuwe lijst houdt onder andere meer rekening met blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia, bevat ook de beroepskankers en enkele nieuwe aandoeningen zoals mijnwerkersnystagmus
Ook de indeling is aangepast: de aandoeningen worden opgedeeld volgens het getroffen orgaan (huid, luchtwegen, mentale aandoeningen,…). Wellicht wordt de lijst officieel goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van het ILO in maart 2010. Ze zal dan definitief in de plaats komen van de oude lijst uit de bijlage bij de Occupational Diseases Recommendation (no.194) uit 2002.
: PreventActua 01/2010