Ergoscan: analyse van ergonomische knelpunten en praktische aanbevelingen

Prevent biedt samen met Alimento, het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, een Ergoscan aan. Een ergonoom analyseert werkposten op basis van observaties en doet aanbevelingen. De Ergoscan-aanpak is ontwikkeld op basis van een aantal pilootprojecten.

Op vraag van het opleidingscentrum van de voedingsnijverheid, Alimento, heeft Prevent de Ergoscan ontwikkeld. Prevent heeft dit gedaan op basis van een vijftal pilootprojecten. Ook interviews met operatoren en leidinggevenden werden uitgevoerd. Op basis van deze pilootprojecten is dan de Ergoscan-aanpak vastgelegd en aangeboden aan alle bedrijven van de voedingssectoren. 

Hoe verloopt de Ergoscan?
Een ergonoom gaat ter plaatsen en voert de observaties uit. De dag zelf volgt feedback naar het bedrijf met de eerste vaststellingen en aanbevelingen. Na het bezoek wordt een gedetailleerd rapport afgeleverd. Op basis van de interviews en de observaties worden oplossingen voorgesteld op maat van het bedrijf.

Troeven van de Ergoscan
- op maat van het individuele bedrijf
- gerichte analyses door observaties van werkposten, interviews met operatoren en leidinggevenden, besprekingen
- praktische oplossingen rekening houdend met de haalbaarheid, de concrete situatie
- voorstellen van maatregelen op korte of langere termijn

Bent u ook een bedrijf uit de voedingssector, en kan u ook gebruik maken van deze dienst, contacteer uw partner Alimento.

Voor alle andere bedrijven contacteer ons voor de uitvoering van een Ergoscan

Lees het syntheserapport met de bevidingen uit 48 bedrijven.