Vacatures: Preventieadviseur-ingenieur risicobeheer en preventieadviseur psychosociale aspecten bij de Stad Brussel

De Stad Brussel is momenteel op zoek naar een preventieadviseur-ingenieur risicobeheer en een preventieadviseur psychosociale aspecten

Preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X) voor de GIDPBW

Je staat de werkgever, het management en de werkgevers bij in de toepassing van de preventie- en beschermingsmaatregelen in het kader van het risicobeheer. Je staat in voor de technische ondersteuning van de Dienst Risicobeheer. 

Voornaamste taken

• Je voert risicoanalyses uit en evalueert ze. Je identificeert risico’s gelinkt aan werkposten of aan een bepaalde thematiek (uitrusting, producten, omgeving, werkorganisatie) en stelt maatregelen rond de inrichting van werkplaatsen voor aan de departementshoofden
• Je voert terreinbezoeken uit om inrichtingsvoorstellen te formuleren aan de technische diensten en de hiërarchie in het kader van de wetteksten
• Je informeert en adviseert de werkgever, het management en de werknemers over alle onderwerpen gelinkt aan veiligheid en welzijn op het werk
• Je controleert en keurt de aankopen goed, net als de ingebruikname van uitrusting en producten. Je geeft raad rond inrichting van gebouwen en evacuatieplannen.
• Je neemt deel aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid en welzijn op het werk. Je organiseert en geeft ook vormingen hierrond
• Je stelt verslagen op van je bezoeken, maakt evacuatieplannen op, risicoanalyses en allerlei andere documenten
• Je verzekert en verwerkt de opvolging van de leveringen voor de dienst
• Je staat in voor het beheer en het onderhoud van de apparatuur

Je diploma

Je bent in het bezit van een technische bachelor (mechanika, elektriciteit, chemie, elektromechanica) en je bent in het bezit van een attest preventieadviseur niveau 2.
of
Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (burgerlijk, industrieel, landbouwkundig).
Je hebt bij voorkeur een attest preventieadviseur niveau 1.

Klik hier voor de volledige vacature.

 

Preventieadviseur psychosociale aspecten (M/V/X) voor de GIDPBW

Je staat de werkgever bij, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers, voor de toepassing van maatregelen aangaande de psychosociale last (geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, stress, enz.). Je zal voornamelijk werken met het personeel van de scholen van de Stad Brussel.

Voornaamste taken

• Je identificeert de psychosociale risico's eigen aan bepaalde werkposten/ organisatorische eenheden/ werkplaatsen en stelt opbouwende maatregelen voor aan de werkgever
• Je sensibiliseert personeelsleden, de vakbonden of de leden van de hiërarchische lijn aan de psychosociale risico’s op het werk
• Je informeert en geeft raad aan de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers aangaande hun rechten en verplichtingen betreffende het welzijn op het werk
• Je luistert actief, je organiseert bemiddelingen of interventies
• Je creëert en houdt individuele dossiers van aanvragers bij
• Je behandelt aanvragen van psychosociale formele tussenkomsten en je stelt preventiemaatregelen voor aan de werkgever
• Je stelt rapporten op (risicoanalyses, werkplaatsbezoeken, individuele onderhouden, enz.), brieven (adviezen bij risicoanalyses, advies bij het neerleggen van een formele aanvraag tot psychosociale tussenkomst, enz.)
• Je geeft advies en doet voorstellen betreffende het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
• Je houdt de wetgeving bij, je volgt vormingen
• Je communiceert pertinente informatie aan de preventieadviseur-directeur en geeft rekenschap van de dossiers en eventuele problemen

Je diploma

Je bent in het bezit van een diploma van universitaire studies of van het hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het programma een groot deel  psychologie en sociologie bevat (bv. master in de psychologie, in de sociologie, in de criminologie, …) en je hebt een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd. Deze vorming is geen noodzakelijke voorwaarde maar de kandidaat/kandidate verbindt er zich toe deze gedurende zijn loopbaan te volgen.

Klik hier voor de volledige vacature.