Machines en arbeidsmiddelen & Instituten en verenigingen