Virus

Desinfectietunnels en uv C-lampen: risico’s voor de gezondheid

Sommige ontsmettingstechnieken ingezet om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt voor de gevaren van desinfectietunnels en uv C-lampen.

Eerste hulp op het werk: aanpassingen tijdens de Covid-19-pandemie

Om hulpverleners te beschermen terwijl ze een slachtoffer verzorgen, moeten bepaalde EHBO-handelingen tijdelijk worden aangepast in het kader van de Covid-19-pandemie (een chirurgisch masker en handschoenen dragen en indien mogelijk de social distancing met het slachtoffer respecteren). Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) geeft hierbij enkele tips.

Jobstudenten en SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3

De indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 heeft een discussie op gang gebracht over jobstudenten. Aangezien biologische agentia van groep 3 en 4 op de lijst van verboden agentia staan voor jongeren, zou het gevolg kunnen zijn dat jobstudenten uitgesloten worden van heel wat jobs (bv. in de horeca). De FOD WASO legt uit dat dit slechts voor een beperkt aantal jobs het geval is.

QR-codes voor veilige heropstart na de lockdown

Vias institute voorzag verschillende plaatsen in haar kantoor van stickers met QR-codes. Deze codes maken het mogelijk om medewerkers tijdig te informeren wanneer ze met een besmette collega in contact kwamen.

Covid-19 en gedragsverandering

Door de coronacrisis wordt van medewerkers gevraagd om zich anders te gedragen dan hiervoor. Hoe moeilijk is het om ons gedrag aan te passen? En hoe kunnen we dit volhouden?

Opinie: Leeftijdsdiscriminatie en Covid-19

Onlangs heeft het nationaal mensenrechteninstituut Unia benadrukt dat men bij het versoepelen van de coronamaatregelen moet oppassen voor leeftijdsdiscriminatie. Praktisch gezien is dat volgens arbeidsarts Edelhart Kempeneers echter niet zo eenvoudig, maar deontologisch gezien kan hij zich wel vinden in het standpunt van Unia.

Covid-19: erkenning als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren

Covid-19 was al erkend als beroepsziekte voor werknemers die actief zijn in de gezondheidszorg. Deze erkenning wordt nu uitgebreid naar werknemers die werkzaam waren in de cruciale sectoren tussen 18 maart en 17 mei 2020. Het uitvoeringsbesluit is verschenen in het staatsblad van 8 juli 2020. 

Covid-19-toolbox voor uitzendarbeid

Ondernemingen zijn verplicht maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Maar hoe zit het met de verplichtingen rond informatie-uitwisseling tussen de gebruiker, het uitzendbureau en de uitzendkracht met betrekking tot het voorkomen van risico’s in verband met Covid-19?

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 28 april uitgeroepen tot jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In 2020 staat de dag in het teken van de coronapandemie.

Opinie: EHBO in tijden van corona

Omwille van de epidemische verspreiding van het SARS-CoV-2-virus gelden er sinds kort nieuwe richtlijnen in België over eerste hulp in tijden van corona, zoals onlangs nog gepubliceerd op de website van het Rode Kruis. Deze zijn gebaseerd op het document van de Belgische Reanimatieraad (BRC) met ethische principes en richtlijnen. Arbeidsarts Edelhart Kempeneers formuleert enkele bedenkingen bij deze richtlijnen.