Ongewenst seksueel gedrag op het werk

Vrouwen hebben meer kans op ongewenst gedrag op het werk

Vrouwen en eerstelijnsmedewerkers worden het meest blootgesteld aan de risico’s van ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals burn-out, uitputting, angst en depressie. Dat blijkt uit de European Working Conditions Telephone Survey 2021 (EWCTS).

10 oktober: Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid

Op 10 oktober gaat jaarlijks de World Mental Health Day door. Die dag, die ook bekendstaat als de Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid, heeft als doel het vergroten van het bewustzijn rondom geestelijke gezondheidsproblemen en het bevorderen van het mentale welzijn over de hele wereld.

Psychosociale risico’s en federale ambtenaren

Een omzendbrief, gepubliceerd op 30 juni 2023, bevat aanbevelingen voor een betere toepassing van de bepalingen over de analyse van psychosociale risico’s op het werk bij federale overheidsinstellingen.

Formation personne de confiance

La formation de 5 jours fournit aux personnes de confiance les compétences nécessaires pour intervenir de manière professionnelle dans les conflits et les risques psychosociaux.   

Geweld en intimidatie: België ratificeert Verdrag nr. 190

Op 21 juni 2019 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie. Dat is het eerste internationale verdrag dat recht geeft op een intimidatie- en geweldloze werkomgeving voor alle werknemers. België ratificeerde het verdrag in 2023 (Wet van 16 april 2023 houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te Genève op 21 juni 2019 - BS van 30 oktober 2023).

Erkenning van werkgerelateerde psychische aandoeningen in Europa

Hoewel vandaag algemeen wordt aangenomen dat de arbeidsomstandigheden een impact kunnen hebben op de mentale gezondheid van werknemers, is men het er in Europa nog lang niet over eens of psychische stoornissen erkend moeten worden als werkgerelateerde aandoeningen. Eurogip, een Franse organisatie die gespecialiseerd is in verzekeringen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, geeft een stand van zaken.

Betere bescherming voor werknemers en getuigen in geval van grensoverschrijdend gedrag

Werknemers en getuigen die grensoverschrijdend gedrag melden zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, zijn beschermd tegen nadelige gevolgen zoals ontslag. In mei 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd aan deze wettelijke bepalingen om zowel slachtoffers als getuigen beter te beschermen.

Psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen nemen toe

Het rapport over de arbeidsomstandigheden in België laat zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zien: psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen nemen toe, kwaliteit van werk gaat achteruit maar de kwaliteit van tewerkstelling stijgt.

Opleiding tot Vertrouwenspersoon

Deze vijfdaagse opleiding omschrijft en ondersteunt de belangrijke taak van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is het contactpunt voor werknemers als er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en bemiddelt. De aanwijzing, rol en taken van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd in de wetgeving welzijn op het werk.