Fysische risico's

Elektromagnetische velden

De aanwezigheid van elektromagnetische velden is onvermijdbaar in de ontwikkelde wereld omdat zij ontstaan telkens als elektriciteit wordt gebruikt. Iedereen in onze moderne samenleving wordt blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van elektrische apparatuur, uitzendingen en communicatietoestellen. België heeft recent een specifieke wetgeving aangenomen die werknemers moet beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling.

Instructiefiche: Hoe je zetel afstellen?

Quiz: wat weet je over trillingen

Trillingen: Wat kunnen we doen?

Veel werknemers zijn blootgesteld aan trillingen bij het gebruik van handgereedschap, transportmiddelen en machines. In functie van de wijze waarop de trillingen worden overgedragen wordt er doorgaans een onderscheid gemaakt tussen hand-arm trillingen en lichaamstrillingen. De wet legt werkgevers verschillende verplichtingen en preventiemaatregelen op.

UV-straling: een onzichtbaar en vaak onderschat (beroeps)risico

Ultraviolette (UV)-straling kent veel toepassingen op de werkvloer. Het wordt onder meer gebruikt voor de ontsmetting van lucht en oppervlakken in ziekenhuizen en wetenschappelijke laboratoria, bij lasers, voor uitharden van inkten en lakken,... Omdat deze straling voor het menselijk oog niet zichtbaar is, komen werknemers er misschien, zonder het te weten, mee in contact. In sommige lastoepassingen lopen zowel werknemers, omstaanders als passanten een verhoogd risico.

Dr. Dirk Adang

Friteuse of frituurketel

Bijna elke Belgische (groot)keuken maakt regelmatig frieten of andere gefrituurde snacks klaar in een professionele friteuse. Het gebruik van (hete) frituurolie brengt echter heel wat risico’s met zich mee.

KB Elektromagnetische velden

Op 10 juni 2016 verscheen een KB dat werknemers moet beschermen tegen de gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling. De bepalingen van het koninklijke besluit en zijn bijlagen vormen titel IV “Omgevingsfactoren en fysische agentia”, hoofdstuk VI “Elektromagnetische velden” van de Codex over het welzijn op het werk.

De Hoge gezondheidsraad buigt zich over ledverlichting

De Hoge gezondheidsraad heeft onlangs een advies uitgebracht in verband met de gevaren voor de gezondheid van ledverlichting. Eerder hadden Frankrijk en Nederland al hun kijk gegeven op het onderwerp. België heeft zich geïnspireerd op de buurlanden om de aandacht te vestigen op de specifieke kenmerken van ledverlichting en de mogelijke risico’s.