Fysische risico's

De risico’s van buiten werken in de zomer

Buiten werken kan fijn zijn. Zeker als het lekker weer is. Voor sommige mensen is het de reden voor hun beroepskeuze. Anderen kijken uit naar vrije tijd om buiten aan de slag te gaan. Om ten volle te kunnen genieten, ben je best op de hoogte van de gevaren en risico’s en hoe je ertegen te wapenen.

Ioniserende straling: herziening van het fysische controlesysteem

De wijziging van de wet van 15 april 1994 over de bescherming tegen ioniserende straling, verschenen op 29 mei 2017, beoogt de herziening van het fysische controlesysteem om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren.

De vereiste afzuigsnelheden voor toxische gassen

Wanneer schadelijke stoffen vrijkomen op één bepaald punt van een werkomgeving, en het onmogelijk is om de bron volledig te omsluiten, wordt vaak geopteerd voor een plaatselijke afzuiging. Maar een plaatselijke afzuiging in werkplaatsen wordt dikwijls zelf in elkaar geknutseld. De vraag is dan: hoe krachtig moet die zijn om alle vrijkomende dampen effectief af te voeren?

Instructiefiche ventileren/verluchten

Verluchting en ventilatie

Vervuilde binnenlucht kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid en die van je huisgenoten en huisdieren. Je woning goed verluchten en ventileren is dus belangrijk, want binnen is de lucht meestal van mindere kwaliteit dan buiten. 

Blootstelling aan lawaai in publieke zones in Brussel

Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit "Versterkt geluid" goedgekeurd. Dit besluit, verschenen in het Staatsblad van 21 februari 2017, houdt een aanpassing van de verouderde wetgeving aan de evolutie van de gewoontes van het publiek in en geeft professionals de middelen om problemen met de volksgezondheid te voorkomen. Het nieuwe besluit stelt immers een maximaal niveau voor de verspreiding van versterkt geluid (85 dB (A)) vast, waarbij de begeleiding voor twee hogere niveaus wordt voorzien.

 

Opleidingen in ergonomie gunstig voor buschauffeurs

Veel buschauffeurs ondervinden lage rugpijn doordat ze elke dag langdurig dezelfde zithouding aannemen en blootgesteld worden aan lichaamstrillingen. Een groter ergonomisch bewustzijn door actieve opleidingen kan echter veel klachten wegnemen, zo blijkt uit de masterproef van dr. Karolien Lauwers, bedrijfsarts bij Mensura. 

Preventieadviseur bij een koeltechnisch bedrijf

Ingevroren groenten zijn big business. Om het invriezen zo snel mogelijk te laten verlopen heeft de sector grote koelinstallaties nodig. In deze reportage krijgen we toelichting van Wouter Van Vooren van SKT over de risico’s voor koeltechnici en we bezoeken de koelinstallatie van Pasfrost.