Fysische risico's

Gehoorbescherming op maat bij Ford Genk

Lawaai is een belangrijk risico op de werkplaats. Gehoorbescherming, het is een must in heel wat productieafdelingen. Ook bij Ford Genk is dat het geval. Het bedrijf heeft gekozen voor otoplastieken en de resultaten zijn zeer bevredigend.

Toepassing van de lawaaiwetgeving

In mei 2005 controleerden inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk aan de hand van een checklist de toepassing van de lawaaiwetgeving in 136 Belgische bedrijven. 

Stilte alstublieft!

Lawaai, kabaal, herrie, rumoer, tumult… De Nederlandse taal kent veel woorden om onaangename geluiden aan te duiden. We worden dan ook steeds meer omringd door lawaai in al zijn vormen. Voor velen van ons is lawaai zelfs een beroepsrisico. Toch realiseren we ons niet altijd hoe schadelijk de effecten zijn.

Het gehoor, een ingenieus maar kwetsbaar mechanisme

Onze oren brengen geluiden over naar onze hersenen via een even ingenieus als kwetsbaar mechanisme. Een beschadiging van dit mechanisme is onherstelbaar. Daarom moeten we er zo goed mogelijk zorg voor dragen. We moeten ons gehoor beschermen tegen zijn grootste vijanden: lawaai en fysieke agressie.

KB trillingen

Op 14 juli 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over trillingen. Dit KB is de omzetting van een Europese richtlijn en vervangt de Belgische wetgeving terzake. Wat zijn de krachtlijnen van deze wetgeving?

Zomermaatregelen bij de MIVB

Om haar werknemers in de zomer te beschermen tegen overmatige warmte, richtte de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel (MIVB) enige jaren geleden een werkgroep warmte op. Die zette in de loop der jaren een aantal praktische maatregelen op papier. Op een studievoormiddag in juni 2005 kwam preventieadviseur Eric Buslot deze maatregelen toelichten.

Kan het wat stiller?

Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 60 miljoen EU-werknemers tijdens minstens een kwart van hun werktijd blootgesteld zijn aan mogelijk gevaarlijke geluidsniveaus. Niet alleen werknemers in de zware industrie krijgen met lawaaioverlast te maken. Zo onderzochten de Britse universiteiten van Cardiff en Reading de invloed van lawaai op kantoorwerkers. We geven hieronder hun belangrijkste bevindingen weer.

Sigarettenrook geanalyseerd

Tabaksrook is een complexe mengeling van meer dan 4000 chemische bestanddelen, waarvan enkele zeker en andere vermoedelijk kankerverwekkend zijn. PreventActua geeft een overzicht van enkele belangrijke stoffen uit die bedenkelijke cocktail.

Lenzen en lassen: een risico?

Begin jaren ’70 is er in de Verenigde Staten het gerucht ontstaan dat booglassers die lenzen dragen blind zouden kunnen worden. Hoewel verschillende wetenschappelijke studies het gerucht afdeden als nonsens, duikt het de laatste jaren weer op en zorgt voor ongerustheid.

Blootstelling aan trillingen: een complexe aangelegenheid

Trillingen en hun mogelijke effect op het comfort en de gezondheid van de mens vormen stof voor een grote brok literatuur en een aanzienlijk aantal hypothesen.

Ivo Hostens van WTCM, kenniscentrum van de technologische industrie