Gezondheid

Twee op de drie medewerkers kampen met overgewicht

Bijna twee op de drie (63%) medewerkers in ons land hebben overgewicht. Ongeveer een kwart (23%) van hen is zelfs obees. En vier op de tien (42%) beoefenen zelden tot nooit een fysieke activiteit. Dat blijkt uit data van ruim 100.000 medewerkers die Attentia analyseerde.

Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.

Ongevallen en beroepsziekten in Zwitserland in 2022

In 2022 werden in Zwitserland iets minder dan 911.000 ongevallen (tijdens en buiten het werk) en beroepsziekten aangegeven bij de verzekeringsmaatschappijen, een stijging van 9,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna alle aangiften werden door de verzekeraars aanvaard. 

Zuid-Korea: kanker door kosmische straling erkend als beroepsziekte

In oktober 2023 werd de maagkanker van een Zuid-Koreaanse steward erkend als een beroepsziekte die verband hield met de blootstelling aan kosmische straling. Dat liet de Zuid-Koreaanse dienst voor vergoeding en bescherming van werknemers onlangs weten.

Gezondheidstoezicht: verleden, heden en toekomst

Het gezondheidstoezicht is al jaren een sleutelfactor in het waarborgen van welzijn op het werk. Maar zoals elk facet van de moderne samenleving, heeft ook het gezondheidstoezicht te maken gehad met veranderingen, uitdagingen en kansen. Wat betekenen deze ontwikkelingen? En hoe beïnvloeden ze onze kijk op welzijn op het werk? Arbeidsarts Edelhart Kempeneers duikt in de geschiedenis, het heden en de toekomst van het arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht in België.

Wat als… ALS een beroepsgebonden ziekte is?

In het euthanasiedebat duikt amyotrofische laterale sclerose (ALS), of de ziekte van Lou Gehrig, regelmatig op. Beroepsblootstelling is – naast genetische voorbeschiktheid – de meest gerapporteerde risicofactor. Wat als ALS een beroepsgebonden ziekte is? Arbeidsarts Wim Van Hooste geeft een overzicht van wat tot nu toe bekend is over beroepsblootstelling als mogelijke risicofactor.

Er is licht aan het einde van de carpale tunnel

Carpaletunnelsyndroom is de meest optredende zenuwaandoening van de bovenste ledematen. De beroepsgebondenheid vaststellen is niet eenvoudig. Arbeidsarts Wim Van Hooste kijkt over het muurtje heen naar de aanpak van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Begassingen van containers

Begassingen zijn behandelingen om ongedierte, insecten of andere schadelijke dieren (bijvoorbeeld ratten) te verdelgen door ze bloot te stellen aan rook of dampen van chemische stoffen. Vooral containers worden begast. Ze kunnen zowel levensmiddelen bevatten (bv. bananen) als non-food (ladingen hout).

Statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022

Uit het statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022 van Fedris blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid daalde, terwijl de tijdelijke ongeschiktheid toenam.