Gezondheidstoezicht

Arbeidsgeneesheer: een beroep in beweging

De rol van de arbeidsgeneesheren in de preventie en het welzijn op het werk is van essentieel belang. Toch wordt hun rol soms miskend. Sinds de creatie van de functie in 1968 is er een lange weg afgelegd. PreventFocus sprak met Philippe Farr, lid van de raad van bestuur van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (B.B.v.Ag.) en hoofdrolspeler in het onderzoek naar de evolutie van het beroep in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Medische geschiktheidsnormen voor hartpatiënten versoepeld

Het KB van 2 maart 2011 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS 8 maart 2011) maakt het voor hartpatiënten gemakkelijker om opnieuw rijgeschikt te worden.

De beeldschermbril: de kleine lettertjes

Beeldschermwerkers die jarenlang aan hun scherm gekluisterd zitten, kunnen na verloop van tijd last krijgen van hun ogen. Een aangepaste bril kan dan soelaas bieden. In heel wat gevallen is de werkgever zelfs verplicht om zo'n beeldschermbril te financieren. We zetten de regels even op een rijtje.

Arbeidsgeneesheren over hun beroep

De arbeidswereld is voortdurend in beweging. Ook arbeidsgeneesheren moeten zich steeds aanpassen aan de wijzigende omstandigheden en de nieuwe risico’s waarmee werknemers geconfronteerd worden. Daardoor is ook het beroep van arbeidsgeneesheer steeds in beweging. Hoe kijken de arbeidsgeneesheren terug op de evolutie van hun job in het voorbije decennium? Hoe zien zij de toekomst? De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zocht het uit.

Wie betaalt kosten van gezondheidstoezicht stagiairs?

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State de bestaande vergoedingsregeling voor het gezondheidstoezicht op stagiairs. Minister van werk Milquet werkt momenteel aan een nieuwe regeling waarbij de kosten van het gezondheidstoezicht terugbetaald worden door het Fonds voor de Beroepsziekten.

Alcohol- en drugtests: erg complexe wetgeving

De CAO nr. 100 van 1 april 2009 biedt werkgevers de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden alcohol- en drugtests uit te voeren. Verschillende wetten bemoeilijken dit echter.

Moederschapsbescherming in de praktijk: Universiteit Hasselt doet meer dan wettelijk verplicht

De Universiteit Hasselt gaat er prat op een gezinsvriendelijke werkomgeving te creëren. Dat begint al bij de aanwerving van werkneemsters. “Onze universiteit telt heel veel jonge werknemers. We hebben er alle baat bij hen in de watten te leggen”, klinkt het. Naast een doorgedreven moederschapsbescherming, staat de UHasselt ook uitgesproken open voor vrouwen die na hun zwangerschapsverlof nog borstvoeding wensen te geven. De vzw De Bakermat verkoos de universiteit tot borstvoedingsvriendelijke werkgever 2009.

Rijgeschiktheidsattest: nodig of niet?

Talrijke werkgevers stellen zich vragen bij de bepalingen omtrent het rijgeschiktheidsattest. Moeten alle chauffeurs over een rijgeschiktheidsattest beschikken als ze een collega vervoeren? Hieronder vindt u een stand van zaken omtrent de huidige bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest. Een reglementering waarover de voorbije maanden heel wat inkt is gevloeid.

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting nu voor alle werknemers

Na een arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer hadden sommige categorieën werknemers vroeger al recht op een medisch onderzoek in het kader van het gezondheidstoezicht. Door het koninklijk besluit van 27 januari 2008 (BS van 3 maart 2008) wordt dit bezoek voorafgaand aan de werkhervatting uitgebreid naar alle werknemers.

Als het griepvirus zijn tol eist: wat bij een pandemie?

De winter staat voor de deur en daarmee is het griepvirus in aantocht. De eerste maanden van het jaar was de wereld in de ban van het vogelgriepvirus en de mogelijke desastreuze gevolgen als dit virus tot een pandemie zou leiden. Bij de najaarstrek worden weer nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Het is duidelijk: de kans op een grieppandemie, ooit, blijft bestaan. Dit zou uiteraard ook gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Degussa heeft een stappenplan klaar om in geval van nood de schade zoveel mogelijk te beperken.