Gezondheidstoezicht

Alcohol- en drugtests: erg complexe wetgeving

De CAO nr. 100 van 1 april 2009 biedt werkgevers de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden alcohol- en drugtests uit te voeren. Verschillende wetten bemoeilijken dit echter.

Moederschapsbescherming in de praktijk: Universiteit Hasselt doet meer dan wettelijk verplicht

De Universiteit Hasselt gaat er prat op een gezinsvriendelijke werkomgeving te creëren. Dat begint al bij de aanwerving van werkneemsters. “Onze universiteit telt heel veel jonge werknemers. We hebben er alle baat bij hen in de watten te leggen”, klinkt het. Naast een doorgedreven moederschapsbescherming, staat de UHasselt ook uitgesproken open voor vrouwen die na hun zwangerschapsverlof nog borstvoeding wensen te geven. De vzw De Bakermat verkoos de universiteit tot borstvoedingsvriendelijke werkgever 2009.

Rijgeschiktheidsattest: nodig of niet?

Talrijke werkgevers stellen zich vragen bij de bepalingen omtrent het rijgeschiktheidsattest. Moeten alle chauffeurs over een rijgeschiktheidsattest beschikken als ze een collega vervoeren? Hieronder vindt u een stand van zaken omtrent de huidige bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest. Een reglementering waarover de voorbije maanden heel wat inkt is gevloeid.

Veiligheidsfuncties en functies met verhoogde waakzaamheid?

Werknemers die functies met verhoogde waakzaamheid of veiligheidsfuncties uitoefenen, moeten regelmatig gerichte medische onderzoeken ondergaan. Welke beroepen behoren tot deze categorieën en wat zijn de regels die moeten gerespecteerd worden?

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting nu voor alle werknemers

Na een arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer hadden sommige categorieën werknemers vroeger al recht op een medisch onderzoek in het kader van het gezondheidstoezicht. Door het koninklijk besluit van 27 januari 2008 (BS van 3 maart 2008) wordt dit bezoek voorafgaand aan de werkhervatting uitgebreid naar alle werknemers.

Als het griepvirus zijn tol eist: wat bij een pandemie?

De winter staat voor de deur en daarmee is het griepvirus in aantocht. De eerste maanden van het jaar was de wereld in de ban van het vogelgriepvirus en de mogelijke desastreuze gevolgen als dit virus tot een pandemie zou leiden. Bij de najaarstrek worden weer nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Het is duidelijk: de kans op een grieppandemie, ooit, blijft bestaan. Dit zou uiteraard ook gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Degussa heeft een stappenplan klaar om in geval van nood de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wettelijke bepalingen voor stagiairs

De stagiairs vormen een bijzondere werknemerscategorie in de Codex Welzijn op het Werk. De specifieke bepalingen hebben vooral te maken met het gezondheidstoezicht.