Werknemersinformatie

Instructiefiche - Inzamelen van afval dat prikt of snijdt

Letsels als gevolg van het gebruik van naalden of scherpe voorwerpen komen vaak voor in de sector van de gezondheidszorg en bij de inzameling van huishoudelijk afval. Deze ongevallen doen zich voor in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook thuis. Deze instructiefiche geeft enkele tips om uw afval veilig in te zamelen.

Cartoon - Onderhoud? eerst risico's analyseren

Analyseer deze situatie en vind de 7 fouten

Instructiefiche - Laserstralen

Lasers zijn terug te vinden in talrijke sectoren: in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, maar ook in de industrie, kunst en entertainment, onderwijs en defensie. Hoe wijdverspreid hun gebruik inmiddels ook is, ze zijn niet zonder risico’s voor de gezondheid. Deze instructiefiche geeft een overzicht van de risico’s in functie van de klasse van de laser.

Instructiefiche - Manuele transpallet

In een magazijn is een ongeval snel gebeurd. Om lasten te verplaatsen in een magazijn gebruik je best een transpallet of een heftruck. Maar ook al is het de meest ergonomische manier om goederen te verplaatsen, toch bestaan er ook risico’s. Deze fiche toont aan hoe je een transpallet moet gebruiken voor, tijdens en na het verplaatsen van lasten.

Instructiefiche - Handen wassen

Instructiefiche voor het stapsgewijs grondig wassen van de handen.

 

Instructiefiche: Wat betekenen de symbolen op chemische producten?

Wat betekenen de symbolen op producten?

Instructiefiche - Autogeen lassen

Instructiefiche met preventiemaatregelen voor autogeen lassen.

Bij autogeen lassen wordt een brandbaar gas in combinatie met zuurstof gebruikt om metalen samen te smelten. Met zo'n brandbare combinatie moet je voorzichtig omgaan. Op deze instructiefiche vind je enkele veiligheidsmaatregelen bij lassen.

Instructiefiche - De dode hoek

Instructiefiche met tips om dodehoekongevallen te vermijden.

Instructiefiche - Etiket van beschermkledij

kledij

Betekenis van de symbolen op het etiket van beschermkledij

Stilte alstublieft!

Lawaai, kabaal, herrie, rumoer, tumult… De Nederlandse taal kent veel woorden om onaangename geluiden aan te duiden. We worden dan ook steeds meer omringd door lawaai in al zijn vormen. Voor velen van ons is lawaai zelfs een beroepsrisico. Toch realiseren we ons niet altijd hoe schadelijk de effecten zijn.