Overheidsbeleid

Aanstelling vertrouwenspersoon verplicht in grotere bedrijven

Artikel 10 van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen wijzigt artikel 32sexies van de wet welzijn op het werk, waardoor de aanstelling van een of meerdere vertrouwenspersonen niet langer een keuze is maar wel een verplichting.

Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.

OSH Barometer-tool: nieuwe indicator "Ernstige niet-dodelijke ongevallen"

De European Agency for Safety and Health at Work heeft zijn OSH Barometer-datavisualisatietool uitgebreid met nieuwe indicatoren en functionaliteiten die waardevolle inzichten bieden in arbeidsveiligheid en gezondheid (OSH) in Europa.

Witboek crisisbeheer en totaalaanpak van noodsituaties

Ons land is de voorbije jaren getroffen door verschillende crisissen: aanslagen op de luchthaven en een metrostation, de coronapandemie, zware overstromingen, … De Belgische overheid wil beter gewapend zijn tegen toekomstige crisissen. Daarom stelde de commissie van deskundigen inzake crisisbeheer een witboek op met aanbevelingen en komt de minister van Binnenlandse Zaken met een totaalaanpak voor noodsituaties en crisissen.

Reglementering van de begassingen en de ontgassingen

Het koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen (BS 15 juni 2023) vervangt het vorige KB uit 1992. Het besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Kunnen 'verplichte' normen binnenkort gratis geraadpleegd worden?

In januari 2023 verscheen er een wet waardoor zogenaamde verplichte normen – normen waar de wetgeving op een dwingende wijze naar verwijst – vrij ter beschikking worden gemaakt. Voor de praktische uitwerking is nog een uitvoeringsbesluit vereist.

OSHwiki: databank met artikelen over veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt informatie over veiligheid en gezondheid op het werk via verschillende websites. OSHwiki  is een webplatform met artikelen, aangeleverd door auteurs en vanuit een Europees perspectief. In februari 2023 is de website in een nieuw en meer gebruiksvriendelijk kleedje gestoken. 

Bestrijding van ongewenst gedrag op het werk

De Kamer heeft op 16 februari 2023 het wetsontwerp aangenomen houdende instemming met het Verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie (2019) tegen geweld en pesten op het werk. 

Impact van gedelegeerde handelingen op de normalisatie

Om de Europese rechtshandelingen aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang bestaat er een specifiek instrument: de gedelegeerde handeling. Maar de normalisatiesector moet het gebruik van dat instrument in de gaten houden, vindt de Duitse Commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk en normalisatie (KAN).

Interne markt en normalisatie

Dit jaar viert de Europese Unie de 30ste verjaardag van haar interne markt, waarbinnen goederen, diensten, mensen en kapitaal vrij kunnen circuleren. Normalisatie speelt een cruciale rol in de goede werking van die Europese markt.