Radon

Radonrisico: ook op de werkvloer

De Radonactie (radonactie.be) vindt jaarlijks plaats tussen 1 oktober en 31 december. Deze campagne sensibiliseert de bevolking voor de risico's van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond. Ook op de werkvloer vormt radon een potentieel gevaar voor de gezondheid van de werknemers, en moet het dus als een te controleren risicofactor beschouwd worden.

Radon: nieuw referentieniveau

België moet voor februari 2018 de Europese richtlijn 2013/59/Euratom in nationale wetgeving omzetten. Deze richtlijn legt de basisnormen voor stralingsbescherming vast. Het nieuwe referentieniveau wordt 300 Bq/m³. Het referentieniveau is de radonconcentratie die niet mag worden overschreden in woningen en bedrijven. Deze nieuwe norm vervangt het huidige actieniveau van 400 Bq/m³.

Nieuwe radonrisicozones en -gebieden

Op basis van de metingen die zijn uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het aantal radonrisicozones en -gebieden in ons land uitgebreid. De blootstelling aan natuurlijk radon blijft het grootst in het zuiden van het land, terwijl er in het noorden meer kans is op blootstelling van radon als gevolg van menselijke activiteiten. 

Nieuwe richtlijn ioniserende straling in de maak

De Europese richtlijn over ioniserende straling dateert al van 1996, terwijl er zowel op het vlak van de gebruikte technieken als op het vlak van de wetenschappelijke kennis heel wat veranderd is in het voorbije decennium. Hoog tijd dus voor een opfrissing van de Richtlijn.

FANC brengt het Radonrisico in kaart

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft over heel België metingen uitgevoerd van het radongehalte. Op basis van die metingen worden de gemeentes ingedeeld in risicozones. Wie werknemers tewerkstelt in zo’n risicozone, moet metingen laten uitvoeren om na te gaan of het personeel niet blootgesteld wordt aan te hoge radonwaarden.